Ο ταλαντωτής Stochastic

Ο ταλαντωτής Stochastic αποδίδεται στον George Lane, αν και προγενέστεροι αναλυτές φέρεται να έχουν χρησιμοποιήσει το σκεπτικό αυτό, από το 1954!

Αποτυπώνει την τιμή του χρηματοοικονομικού προϊόντος ως % του εύρους (από το υψηλό στο χαμηλό), μιας συγκεκριμένης περιόδου.

Δείτε τον υπολογισμό του επιλέγοντας: ΜΑΘΗΜΑΤΑ > Τεχνική ανάλυση > Δείκτες (Indicators) > Υποενότητα 2

Στην πλατφόρμα της TradeStation υπάρχει η επιλογή μεταξύ StochasticFast & StochasticSlow. Η χρήση τους είναι ακριβώς η ίδια, με μόνη διαφορά το πόσο έγκυρο ή έγκαιρο είναι κάποιο σήμα. 
Για την μεθοδολογία μας γενικότερα αλλά και στο βίντεο αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε μια εκδοχή του Stochasticστην οποία μέσω της γλώσσας EasyLanguage, έχουμε παραμετροποιήσει την εμφάνιση του ταλαντωτή.

Τρεις είναι οι βασικότεροι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον Stochastic:

· αναζητούμε θετικές/αρνητικές αποκλίσεις.

· εντοπίζουμε σημεία τομής των στοιχείων του ταλαντωτή μεταξύ τους.

· εφαρμογή τεχνικής ανάλυσης στο γράφημα του ταλαντωτή.

και αφού ο παραπάνω κινείται σε υπερπουλημένα/υπεραγορασμένα επίπεδα.
Ιδιαίτερη προσοχή μόνο για το πότε θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τον δείκτη αυτό.

Διαβάστε σχετικό άρθρο του περιοδικού TRADERS΄ επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.traders-mag.gr/ebook/2015/05/index.html#24
 
Εγγραφείτε στο περιοδικό και διαβάστε το εντελώς δωρεάν συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Δωρεάν εγγραφή!

 

 

 

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video