Άλλες επενδύσεις σταθερού εισοδήματος

Εκτός από τα κρατικά και εταιρικά ομόλογα στην αγορά υπάρχουν κι άλλα χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος.

- μετατρέψιμα ομόλογα
- προνομιούχες μετοχές
- ευρωομόλογα

Εκτός από τα κρατικά και εταιρικά ομόλογα στην αγορά υπάρχουν κι άλλα χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος.

Μετατρέψιμα ομόλογα

Τα μετατρέψιμα εταιρικά ομόλογα (convertibles) δίνουν στον κάτοχο το δικαίωμα (χωρίς να τον υποχρεώνουν) να μετατρέψει το ενεργητικό του σε μετοχές της εταιρίας σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Αυτά τα διαστήματα λέγονται διαστήματα μετατροπής. Τόσο τα διαστήματα μετατροπής όσο και η αναλογία ανταλλαγής των ομολόγων με μετοχές (που ονομάζεται προμήθεια μετατροπής) καθορίζονται εκ των προτέρων. Όσο διατηρείται το μετατρέψιμο, πληρώνει στον κάτοχο ένα σταθερό ποσοστό τόκου. Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν πάντα χαμηλότερο από το συμβατικό εταιρικό ομόλογο.

Οι τιμές των μετατρέψιμων ομολόγων στην αγορά, συνήθως κινούνται ανάλογα με τις κινήσεις των τιμών των μετοχών. Ας υποθέσουμε ότι μια εταιρία εκδίδει ένα μετατρέψιμο ομόλογο σε ονομαστική αξία 100 ευρώ. Εάν η τιμή της μετοχής της εταιρίας αυξηθεί 25%, ο επενδυτής θα πρέπει να πληρωθεί 125 ευρώ για το ομόλογο στην αγορά. Εάν η τιμή της μετοχής της εταιρίας υποχωρήσει στη συνέχεια στο επίπεδο της έκδοσης του ομολόγου και παραμείνει εκεί, ο κάτοχος του μετατρέψιμου εταιρικού ομολόγου θα δει την αξία του να υποχωρεί στα 100 ευρώ ή και περισσότερο. Η έκπτωση θα οφείλεται στο ότι η αγορά έχασε την εμπιστοσύνη της στην μετοχή της εταιρίας. Εάν συμβεί αυτό ο επενδυτής είτε θα επωμιστεί τη ζημιά είτε θα περιμένει μέχρι την λήξη και θα λάβει την ισοδύναμη αξία για το χρεόγραφο.

Η απόφαση για το κατά πόσον θα μετατραπεί ο τίτλος σε μετοχή κατά τη διάρκεια του διαστήματος μετατροπής θα εξαρτηθεί από την εμφάνιση της τιμής της μετοχής και από την προμήθεια μετατροπής.
Εάν η προμήθεια είναι υψηλή, τα πλεονεκτήματα της μετατροπής μπορεί να μειωθούν ή να εξανεμιστούν τελείως.

Επειδή τα μετατρέψιμα τείνουν να κινούνται αναλόγως με την τιμή της μετοχής, οι σώφρονες επενδυτές τείνουν να τα αγοράζουν στην ονομαστική τους τιμή ή με discount. Τα μετατρέψιμα ομόλογα συνδυάζουν την ρευστότητα, το εισόδημα και μαζί την ευκαιρία μετατροπής σε μετοχή σε ύστερη στιγμή.

Προνομιούχες μετοχές

Στη χώρα μας οι προνομιούχες μετοχές είναι στο περιθώριο του ενδιαφέροντος τόσο των εκδοτριών εταιριών, όσο και των επενδυτών. Στην ουσία, ορισμένα είδη προνομιούχων μετοχών είναι κάτι ανάμεσα στα κρατικά ομόλογα και τις κοινές μετοχές. Μολονότι δίνουν ένα σταθερό τόκο και όχι ένα κυμαινόμενο μέρισμα, ο κάτοχος του προνομιούχου τίτλου δεν είναι δανειστής αλλά κάτοχος μερικού μεριδίου της εταιρίας. Εάν η εταιρία χρεοκοπήσει ο κάτοχος του προνομιούχου τίτλου έχει προτεραιότητα έναντι των κατόχων κοινών μετοχών αλλά έρχεται μετά τους κατόχους εταιρικών ομολόγων. Κάποιες προνομιούχες μετοχές είναι χρονολογημένες αλλά οι περισσότερες όχι. Είναι επίσης πιθανό να υπάρχει προνομιούχος μετοχή που μπορεί να μετατραπεί σε κοινή μετοχή στο μέλλον.

Ευρωομόλογα

Είναι ομολογίες σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα της χώρας στην οποία εκδίδεται. Για παράδειγμα, ένα ομόλογο δολαρίου που εκδίδεται από οργανισμό με έδρα στις ΗΠΑ σε τρίτη χώρα, ονομάζεται ευρωομόλογο και ειδικότερα ομόλογο ευρωδολαρίου. Η αγορά ευρωομολόγων είναι μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο για την συγκέντρωση κεφαλαίων.

Ένας λόγος που είναι τόσο διάσημα τα ευρωομόλογα είναι ότι ο επενδυτής διατηρεί την ανωνυμία του και άρα η επένδυσή του είναι αφορολόγητη. Σε αντίθεση με τα εταιρικά ομόλογα, είναι ομολογίες ιδιοκτησίας στον κομιστή. Αυτό σημαίνει ότι η μόνη απόδειξη ιδιοκτησίας είναι η κατοχή του πιστοποιητικού, το οποίο είναι πληρωτέο στον κομιστή. Η ιδιοκτησία μεταβιβάζεται δηλαδή από τον ένα επενδυτή στον άλλο με την απλή δοσοληψία του πιστοποιητικού. Γι’ αυτό, οι ομολογίες ιδιοκτησίας στον κομιστή (bearer securities) συνήθως τοποθετούνται σε θυρίδες ασφαλείας. Τα μερίσματα των τόκων συνήθως δίνονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες με την κατάθεση του κουπονιού που επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό. Ο τόκος κατά κανόνα δεν υπόκειται σε φόρο παρακράτησης. Όπως τα κρατικά ομόλογα, τα ευρωομόλογα αγοράζονται συνήθως με συσσωρευμένο τόκο.

Για να αποφασίσει ο επενδυτής αν θα επενδύσει σε ευρωομόλογα, θα πρέπει να συνυπολογίσει όχι μόνο τους κινδύνους που σχετίζονται με τα εταιρικά ομόλογα αλλά και τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις μπορεί να αυξήσουν ή μειώσουν τα κέρδη για τους κατόχους ξένων νομισμάτων.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video