Κυματική Θεωρία του Elliott

Στην ενότητα κυματική θεωρία του Elliott περιγράφεται η ιστορία εξέλιξης της θεωρίας, οι εισαγωγικές έννοιες, οι κανόνες, τα κύματα διόρθωσης καθώς και η κριτική αυτής και παρέχονται πλήρη παραδείγματα.

Κυματική Θεωρία του Elliott

Εισαγωγή

Ralph Nelson Elliott.

Γεννήθηκε το 1871.

Aρχική διατύπωση της κυματικής θεωρίας το 1934.

Πέθανε το 1948.

Σκεπτικό

Δομή υπάρχει σε πολλά φαινόμενα στη φύση. Οι άνθρωποι αποτελούν στοιχεία της φύσης. Οι αγορές αποτελούν προϊόν της ανθρώπινης φύσης και λογικής, άρα μπορεί να ακολουθούν μια φυσική δομή.

Θα πρέπει να έχουμε υπόψιν, όμως, ότι στον άνθρωπο αρέσει η δομή και η τάξη. Συνεπώς, υπάρχει η τάση να θεωρούμε ότι υπάρχει δομή εκεί που μπορεί και να μην υπάρχει.

 

 

 

 

Εισαγωγικές έννοιες

Κύμα (wave) είναι μια διατηρήσιμη κίνηση προς μια κατεύθυνση.

Ένας κύκλος κύματος (wave cycle) αποτελείται από 2 είδη κυμάτων:

 • Impulsive: προς την κατεύθυνση της επικρατούσας τάσης. Αποτελείται από 5 υποκύματα (subways).
 • Corrective: αντίθετα προς την κατεύθυνση της επικρατούσας τάσης. Αποτελείται από 3 υποκύματα (subwaves).

 

 

Ένα πιθανό μέτρημα - παράδειγμα

 

Πέντε απαραβίαστοι κανόνες

1.Τα κύματα impulse κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με την τάση του αμέσως μεγαλύτερου βαθμού.

2.Τα κύματα impulse υποδιαιρούνται σε 5 υποκύματα.

3.Σε ένα κύμα impulse, τα υποκύματα 1,3,5 είναι impulse και τα υποκύματα 2,4 είναι διορθωτικά (corrective).

4.Σε ένα κύμα impulse, τα υποκύματα 1,5 ειναι είτε impulse ή diagonal.

5.Σε ένα κύμα impulse, το υποκύμα 3 είναι impulse.

 

Παρατηρήσεις

 • To κύμα 1 θα είναι impulse ή leading diagonal.
 • Το κύμα 2 θα είναι οποιοσδήποτε διορθωτικός σχηματισμός, εκτός από τρίγωνο.
 • To κύμα 2 δεν διορθώνει περισσότερο από το 100% του κύματος 1.
 • To κύμα 3 ειναι πάντα impulse.
 • To κύμα 3 είναι μεγαλύτερο από το κύμα 2.
 • To κύμα 3 δεν είναι ποτέ το μικρότερο.
 • Το κύμα 4 μπορεί να είναι οποιοσδήποτε διορθωτικός σχηματισμός.
 • Tα κύματα 2,4 δεν αλληλοκαλύπτονται.
 • Το κύμα 5 είναι impulse ή ending diagonal.
 • To κύμα 5 διορθώνει τουλάχιστον το 70% του κύματος 4.

 

Κύματα διόρθωσης (Corrective κύματα)

Τα κύματα διόρθωσης μπορούν να πάρουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 

Κριτική

 • Είναι δύσκολο να αποδειχθεί μιας και δεν υπακούει σε μαθηματικούς τύπους και θεωρήματα.
 • Η εφαρμογή των κανόνων έχει πάντα εξαιρέσεις.
 • Η περιγραφή των κυμάτων μπορεί να γίνει συχνά μόνο μετά το γεγονός.
 • Οι προβλέψεις των μελλοντικών τιμών είναι σχετικά αυθαίρετες.

 

Πιθανό μέτρημα - Παράδειγμα

 

 

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video