Θεωρία του Dow

Στην ενότητα θεωρία του Dow περιγράφονται αναλυτικά η ιστορία εξέλιξης της θεωρίας και οι αρχές της και παρέχονται πλήρη παραδείγματα.

Εισαγωγή

  • Το 1882 ο Charles Dow και ο Edward Jones ιδρύουν την εταιρία Dow Jones & Company.
  • 3 Ιουλίου 1884, ο Charles Dow, εκδίδει τον πρώτο δείκτη χρηματιστηρίου αποτελούμενο από τις τιμές κλεισίματος 11 μετοχών (9 σιδηροδρόμων και 2 βιομηχανικών).
  • Το 1897, δημιουργεί 2 διαφορετικούς δείκτες, τον βιομηχανικό (12 μετοχές) και των σιδηροδρόμων (20 μετοχών).
  • Το Δεκέμβριο του 1902, πεθαίνει αφήνοντας ως παρακαταθήκη, τις ιδέες του όπως τις παρουσίασε μέσω των editorial της Wall Street Journal.
  • Το 1903 ο S.A. Nelson, συγκέντρωσε τα παραπάνω editorials, εκδίδοντας το βιβλίο "The ABC of Stock Speculation". Σε αυτό το βιβλίο χρησιμοποίησε και τον όρο ''Dow Theory".
  • To 1922, o William Peter Hamilton, κατηγοριοποίησε και εξέδωσε τα αξιώματα της θεωρίας στο βιβλίο με τον τίτλο "The Stock Barometer".
  • Μέχρι το 1928, ο βιομηχανικός δείκτης περιλάμβανε 30 μετοχές (όσες και σήμερα).
  • To 1932, o Robert Rhea ανέπτυξε περαιτέρω την θεωρία εκδίδοντας το βιβλίο "Dow Theory".

 

Αρχες

Οι δείκτες προεξοφλούν τα πάντα.

Κάθε πληροφορία, φήμη και προσδοκία αντανακλάται στις τιμές. Γεγονότα που δεν μπορούν να προβλεφθούν, γρήγορα θα προεξοφληθούν από την αγορά.

Η αγορά έχει τρεις τάσεις, την κύρια, τη δευτερεύουσα και την βραχυπρόθεσμη (άνευ ουσίας).

H κύρια τάση δεν χειραγωγείται και μπορεί να διαρκέσει μερικά χρόνια. Η δευτερεύουσα εξελίσεται αντίθετα της κύριας και μπορεί να διαρκέσει από μερικές εβδομάδες έως μερικούς μήνες. Η βραχυπρόθεσμη διαρκεί λιγότερο από 3 εβδομάδες και μπορεί εύκολα να χειραγωγηθεί.

 

Οι κύριες τάσεις έχουν 3 φάσεις

  • Κύρια Ανοδική Αγορά:

1.το έξυπνο χρήμα αρχίζει να συσσωρεύει μετοχές.

2.τις ενέργειές τους ακολουθούν και άλλοι επενδυτές καθώς τα θεμελιώδη αρχίζουν να βελτιώνονται σταδιακά.

3.κυριαρχεί η κερδοσκοπία και οι τιμές ανεβαίνουν λόγο προσδοκιών.

  • Κύρια Καθοδική Αγορά:

1.το έξυπνο χρήμα αρχίζει να ρευστοποιεί εν μέσω κλίματος γενικότερης ευφορίας.

2.τους ακολουθούν και άλλοι επενδυτές καθώς τα θεμελιώδη χειροτερεύουν.

3.πωλήσεις πανικού ανεξαρτήτως της πραγματικής αξίας.

 

Η κίνηση του Industrial Average πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον Transportation Average και αντίστροφα.

Νέα υψηλά του ενός δείκτη πρέπει να επιβεβαιώνονται με νέα υψηλά του άλλου (όχι απαραίτητα ταυτόχρονα αλλά σε μικρό χρονικό διάστημα). Και οι δύο δείκτες πρέπει να ξεπεράσουν προηγούμενα δευτερεύοντα υψηλά προκειμένου να έχουμε επιβεβαίωση συνέχισης της ανοδικής τάσης.

Το αντίστροφο για καθοδική κύρια τάση.

 

O όγκος πρέπει να επιβεβαιώνει την κίνηση

Σε περίπτωση κύριας ανοδικής τάσης, ο όγκος πρέπει να αυξάνει κάθε φορά που έχουμε ανοδική κίνηση και να μειώνεται σε κάθε διόρθωση.

Το αντίστροφο σε κύρια καθοδική τάση.

H τάση θεωρούμε ότι παραμένει ως έχει, εκτός και αν υπάρχουν σήματα που επιβεβαιώνουν αλλαγή.

 

Παραδείγματα

Εβδομαδιαίο διάγραμμα του Dow Jones Industrial Average (DJIA) της 4/2009.

 

Εβδομαδιαίο διάγραμμα του Dow Jones Transportation Average (DJTA) της 4/2009.

 

Νέο υψηλό για τον DJIA την 7/2009.

 

Νέο υψηλό και για τον DJTA την 7/2009 και άρα επιβεβαίωση της ανοδικής τάσης.

 

Νέο υψηλό για τον DJIA την 3/2010.

 

Νέο υψηλό και για τον DJΤA την 3/2010 και άρα επιβεβαίωση της ανοδικής τάσης.

 

 

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video