Δείκτες (Indicators) - Υποενότητα 3

Στην ενότητα των δεικτών (Indicators) περιγράφονται αναλυτικά όλοι οι δείκτες που χρησιμοποιούνται στην τεχνική ανάλυση. Στην υποενότητα 3 αναλύονται οι δείκτες όγκου (Volume Indicators).

Όγκος συναλλαγών - Εισαγωγή

Ο όγκος συναλλαγών στην τεχνική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους, όπως:

  • μέσω δεικτών (indicators)
  • ανάλυση της μπάρας όγκου (σε σχέση με αυτήν προηγούμενης περιόδου).
  • χρησιμοποιώντας κινητούς μέσους όρους (συνήθως 20 ή 50).

 

Όγκος συναλλαγών - On Balance Volume (OBV)

Παρουσιάστηκε από τον Joseph Granville το 1976.

Ο υπολογισμός του είναι εύκολος και γίνεται ως ακολούθως:

  • αν το κλείσιμο της ημέρας είναι υψηλότερο από το χθεσινό κλείσιμο, τότε ο όγκος προστίθεται από τον χθεσινό OBV.
  • αν το κλείσιμο της ημέρας είναι χαμηλότερο από το χθεσινό κλείσιμο, τότε ο όγκος αφαιρείται από τον χθεσινό OBV.

Σημασία δεν έχει το πόσο έκλεισε ανοδικά ή καθοδικά η τιμή αλλά η κατεύθυνση. Το γράφημα του OBV παρίσταται γραφικά και συγκρίνεται με αυτό της τιμής για την εύρεση θετικών ή αρνητικών αποκλίσεων.

Τονίζεται ότι σημασία δεν έχει η αριθμητική τιμή αλλά η κατεύθυνση του δείκτη και η σχέση του με το διάγραμμα της τιμής.

 

 

Όγκος συναλλαγών - Accumulation Distribution

Το 1975 ο Marc Chaikin δημιούργησε τον Accumulation Distribution Index, ο οποίος χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό του πέραν του όγκου, το υψηλό, χαμηλό και τιμή κλεισίματος.

Ο υπολογισμός του γίνεται ως ακολούθως:

όγκος*[(κλείσιμο-χαμηλό)-(υψηλό-κλείσιμο)]/(υψηλό-χαμηλό)

Αν το κλείσιμο είναι πάνω από το μέσο του εύρους της ημέρας τότε θεωρούμε ότι έχουμε συσσώρευση. Το αντίθετο για διανομή.

Η χρήση του είναι ίδια με αυτή του OBV.

 

 

Όγκος συναλλαγών - Ταλαντωτής Όγκου (Volume Oscillator)

Είναι ο πιο απλός από όλους τους ταλαντωτές όγκου.

Δείχνει πότε ο όγκος αυξάνει και πότε μειώνεται.

Υπολογίζεται από την διαφορά 2 κινητών μέσων όρων, ενός γρήγορου και ενός αργού.

Είναι χρήσιμος για να επιβεβαιώνει την τάση αλλά και να δίνει έγκαιρα μηνύματα όταν η τελευταία είναι σε φάση συσσώρευσης, για το επικείμενο ξέσπασμα (breakout).

 

 

Αυξημένος Όγκος Συναλλαγών

 

Όγκος συναλλαγών - Επίλογος

Όλοι οι δείκτες που αναφέραμε στις προηγούμενες υποενότητες, χρησιμοποιούν για τους υπολογισμούς τους το ίδιο είδος πληροφορίας και δη την τιμή. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο, με τους δείκτες του όγκου συναλλαγών, οι οποίοι χρησιμοποιούν άλλο είδος πληροφορίας (αυτής του όγκου). Ο αναλυτής λοιπόν έχει την μοναδική ευκαιρία συνδυάζοντας δείκτες τιμής και δείκτες όγκου συναλλαγών να έχει μια πιο σφαιρική και πλήρη εικόνα για την τάση και τις προοπτικές αυτής.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video