Εταιρικά νέα

Οι εισηγμένες εταιρίες είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν προκαταβολικά, με ανακοινώσεις, για τις δραστηριότητές τους σε τακτά χρονικά διαστήματα αλλά και ενδιάμεσα εάν συμβεί κάτι που θεωρείται σημαντικό. Ένα μέτρο για την «σημαντικότητα» είναι να μελετάται κατά πόσον μια είδηση θα είναι «ευαίσθητη για την τιμή της μετοχής». Αυτό σημαίνει κατά πόσον θα ωθήσει την μετοχή ανοδικά ή καθοδικά.

Εταιρικά νέα

Υποχρεωτικές επιχειρηματικές ανακοινώσεις:
- οικονομικά αποτελέσματα

Προαιρετικές επιχειρηματικές ανακοινώσεις:
- τα «ψιλά γράμματα»
- προσαρμοσμένα και pro forma μεγέθη
- προειδοποιήσεις κερδών

Οι εισηγμένες εταιρίες είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν προκαταβολικά, με ανακοινώσεις, για τις δραστηριότητές τους σε τακτά χρονικά διαστήματα αλλά και ενδιάμεσα εάν συμβεί κάτι που θεωρείται σημαντικό. Ένα μέτρο για την «σημαντικότητα» είναι να μελετάται κατά πόσον μια είδηση θα είναι «ευαίσθητη για την τιμή της μετοχής». Αυτό σημαίνει κατά πόσον θα ωθήσει την μετοχή ανοδικά ή καθοδικά.

Υπάρχουν όμως κι άλλου είδους γεγονότα που πρέπει να ανακοινώνονται. Παράδειγμα είναι μια ανακοίνωση που αφορά ένα σημαντικό τμήμα της επιχείρησης, ή παραιτήσεις- προσλήψεις στελεχών του διοικητικού συμβουλίου και της διεύθυνσης μιας εταιρίας, καθώς και συναλλαγές μετοχών από μέρους διευθυντικών στελεχών.

Οι εταιρίες συχνά προχωρούν σε μια σειρά ανακοινώσεων οι οποίες, αν και δεν είναι υποχρεωτικές από το νόμο ή τις εποπτικές αρχές, θεωρούνται ότι ενδιαφέρουν την εταιρία. Για παράδειγμα, όταν υπογράφεται μια νέα εταιρική συμμαχία, όταν ένα νέο προϊόν διανύει ένα σημαντικό στάδιο ανάπτυξης ή όταν υπάρξει μια δυσάρεστη εξέλιξη που είναι καλύτερο να δημοσιοποιηθεί παρά να αποκρυφτεί.

Οικονομικά αποτελέσματα 

Τα οικονομικά αποτελέσματα συγκεκριμένων χρονικών περιόδων παρουσιάζονται αυτόνομα, ως ειδήσεις. Στην ελληνική πραγματικότητα υπάρχουν ορισμένες υποχρεώσεις, όπως αυτή της ανακοίνωσης της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων κάθε τριμήνου σε χρονικό πλαίσιο που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μετά την λήξη της εκάστοτε χρονικής περιόδου.
Πολλές εταιρίες στα πρώτα στάδια της ζωής τους, όπως οι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και βιοτεχνολογίας, δεν έχουν κέρδη, δεν έχουν πολλά υλικά περιουσιακά στοιχεία, δεν αποδίδουν μερίσματα και ίσως έχουν πολύ λίγα κέρδη. Σε εκείνο το στάδιο της ύπαρξής τους, είναι αναμενόμενο. Η κατάσταση αυτή υποδεικνύει μάλιστα πόσο σημαντική είναι η οικονομική πληροφόρηση. Στις περιπτώσεις δε εταιριών όπως οι εν λόγω, η πιο αντιπροσωπευτική πληροφόρηση συχνά προέρχεται από την τακτική ενημέρωση όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων, τις κοινοπραξίες, τις συμφωνίες για άδειες εγκατάστασης λογισμικών ή τις εξελίξεις όσον αφορά τις αποφάσεις ρυθμιστικών αρχών.

Προειδοποιήσεις κερδών

Οι επενδυτές είναι πάντα εξαιρετικά προσεκτικοί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση μπορεί να θεωρηθεί «προειδοποίηση κερδών.» Αυτή μπορεί να είναι μια σύντομη, αυτόνομη, ανακοίνωση, αλλά συχνά περιέχεται σε ένα γενικότερο κείμενο ή ανακοίνωση. Ο βασικός λόγος για να εκδώσει μια εταιρία προειδοποίηση κερδών είναι όταν φοβάται ότι η ευρύτερη αγορά έχει λανθασμένη εκτίμηση αναφορικά με μελλοντικά της μεγέθη και δεν θέλει να εκτεθεί στην αγορά δημιουργώντας εσφαλμένες εντυπώσεις.

Οι προειδοποιήσεις κερδών μπορεί να είναι θετικές, εάν προσφέρουν αυξημένη πρόβλεψη σε σχέση με τις εκτιμήσεις της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, ο βασικός στόχος είναι η διαφάνεια.

Ερμηνεία ανακοινώσεων - τα «ψιλά γράμματα»

Όπως σε πολλές επίσημες ανακοινώσεις, οι μέτοχοι κατά κανόνα πρέπει να μάθουν να διαβάζουν… αλαμπουρνέζικα στην ομίχλη. Σπανίως δίνεται μια ολοκληρωμένη και ικανοποιητική εικόνα: η φρασεολογία της ανακοίνωσης εξάλλου είναι τέτοια που θα πρέπει ο αναγνώστης να γνωρίζει όλες τις λογιστικές συνήθειες.

Η ανάλυση των ισολογισμών είναι σαν να συναρμολογείς ένα παζλ. Είναι μια πρόκληση στην οποία πρέπει να ανταπεξέλθει ο επενδυτής εάν θέλει να χρησιμοποιήσει τις ανακοινώσεις όσο το δυνατόν καλύτερα.

Για να πούμε την αλήθεια, οι ίδιες οι εταιρίες ενδεχομένως να μην έχουν στη διάθεσή τους όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη ανακοίνωση. Οι διευθυντές έχουν κάποιες συγκεκριμένες νομικές υποχρεώσεις στις οποίες οφείλουν να ανταποκριθούν. Μπορεί και να είναι προσωπικά υπεύθυνοι στην περίπτωση που κάνουν παραπλανητικές προβλέψεις κερδών.

Ισως το κλειδί που πρέπει να θυμάστε, είναι ότι θα πρέπει να βγαίνει νόημα.

Εάν τα στοιχεία δεν δένουν μεταξύ τους με έναν τρόπο που να δείχνει λογικός, ίσως κάτι δεν πάει καλά. Αλλά μην βγάλετε ένα τέτοιο συμπέρασμα εύκολα, ούτε χωρίς αυστηρή και εξονυχιστική έρευνα.

Οι λογιστικοί υπολογισμοί, ορισμένες φορές μπορεί να είναι περίεργοι. Η εξοικείωση διευκολύνει στη μάχη με τους αριθμούς. Με λίγη επιμονή ο αναγνώστης μπορεί σύντομα να συνηθίσει με τον τρόπο και τα τερτίπια των επιχειρηματικών εκθέσεων. Ακόμα κι αν βάζουν όλα τα δυνατά τους για να προσφέρουν μια πλήρη και ορθή εικόνα, χρειάζονται προσεκτική ανάλυση.

Οι αριθμοί έχουν νόημα μόνο όταν συγκρίνονται με άλλους αριθμούς. Στις ανακοινώσεις κερδών και ζημιών, στις καταστάσεις ταμειακής ρευστότητας και στους ισολογισμούς, τα στοιχεία πρέπει να συγκρίνονται με εκείνα των αντίστοιχων προηγούμενων περιόδων. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν βλέπουμε το νέο πακέτο αριθμών, είναι να κοιτάμε για μεγάλες μεταβολές από περίοδο σε περίοδο.
Στη συνέχεια αναζητούμε μια εξήγηση του γιατί έγινε η μεταβολή, και να κρίνουμε κατά πόσον είναι σημαντική. Όταν διαβάζετε τους καταλόγους με τους οικονομικούς πίνακες, να χρησιμοποιείτε όλα τα στοιχεία. Μια συνήθης πρακτική είναι να ενημερώνεστε και από τους συμπληρωματικούς πίνακες που εξηγούν ένα συγκεκριμένο στοιχείο με περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι μέτοχοι θα πρέπει να είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τις δραστηριότητες μιας εταιρίας, για να μπορούν να εντοπίζουν τις παραλείψεις.

Προσαρμοσμένα μεγέθη και μεγέθη υπό το πρίσμα μελλοντικών γεγονότων (pro-forma)
Οι εταιρίες είναι υποχρεωμένες να αναφέρουν τα οικονομικά μεγέθη τους βάση ενός συγκεκριμένου πακέτου λογιστικών κανόνων, τους οποίους θέτουν οι αρμόδιες αρχές. Αυτές καθορίζουν με σχετικά λεπτομερείς κανόνες το πώς θα πρέπει να παρουσιαστούν τα μεγέθη και τι ακριβώς πρέπει να καλύψουν.

Οι διευθυντές των εταιριών, που ετοιμάζουν τις εκθέσεις, ίσως θεωρήσουν ότι οι «ξύλινοι» λογιστικοί κανόνες δεν περιλαμβάνουν σημαντικές λεπτομέρειες για την πορεία της εταιρίας μέρα με τη μέρα. Ετσι, ενίοτε παρουσιάζουν «προαιρετικά» «προσαρμοσμένα» μεγέθη που έχουν στόχο να δημιουργήσουν μια ευνοϊκότερη εντύπωση για τις καθημερινές δραστηριότητες.

Τα προσαρμοσμένα στοιχεία μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές. Αλλά ο επενδυτής θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι οι προσαρμογές ίσως θέτουν τα μεγέθη υπό ένα ευνοϊκότερο πρίσμα και μπορεί να αποπροσανατολίσουν τους επενδυτές από μια σημαντική πληροφορία, οπότε θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με επιφύλαξη και να τα παρακολουθούμε με την ίδια προσοχή που παρακολουθούμε και τους τακτικούς ισολογισμους.

Εάν μια εταιρία αλλάζει περίοδο λήξης οικονομικού έτους ή αν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στη φύση μιας εταιρίας, ενδέχεται να ενημερωθεί ο επενδυτής με “pro-forma” μεγέθη. Αυτά τα μεγέθη περιγράφουν τι θα γινόταν αν, ας πούμε, η σημερινή δομή είχε εφαρμοστεί σε προηγούμενη περίοδο.

Οι εταιρίες επιλέγουν μόνες τους την λήξη του οικονομικού τους έτους. Οι περισσότερες προτιμούν την απλούστερη λύση και χρησιμοποιούν τη λήξη του ημερολογιακού έτους. Άλλες επιλέγουν την 31η Ιουνίου.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video