Η ροή ειδήσεων

Η αγορά και η πώληση μετοχών εταιριών προκαλείται συχνότερα από κάποια νέα που αφορούν την συγκεκριμένη εταιρία. Αν και τα σπουδαία γεγονότα, ιδίως σε περιόδους που η πορεία της αγοράς είναι καθοδική, είναι πιθανό να «πνιγούν», αξίζουν της προσοχής μας όταν οι περιστάσεις είναι ηρεμότερες.

Η ροή ειδήσεων

- Η ανάγκη να είμαστε ενεργητικοί

- Η διαδικασία δημοσίευσης

- Τύποι πληροφοριών

Υπάρχει συνήθως κίνητρο πίσω από οτιδήποτε κάνουν οι μέτοχοι. Περιστασιακά, η ανάληψη δράσης υπαγορεύεται από το προαίσθημα, αλλά ακόμα και στην περίπτωση αυτή συνήθως υπάρχει κάποιο γεγονός που προκάλεσε την πράξη.

Η αγορά και η πώληση μετοχών εταιριών προκαλείται συχνότερα από κάποια νέα που αφορούν την συγκεκριμένη εταιρία. Αν και τα σπουδαία γεγονότα, ιδίως σε περιόδους που η πορεία της αγοράς είναι καθοδική, είναι πιθανό να «πνιγούν», αξίζουν της προσοχής μας όταν οι περιστάσεις είναι ηρεμότερες. Τα εταιρικά νέα παρέχουν το πλαίσιο στο οποίο οι επενδυτές αναζητούν λόγους για να αγοράσουν ή να πουλήσουν μετοχές.

Είναι ίσως γοητευτικό να σκεφτεί κανείς ότι όλες οι διακυμάνσεις στις τιμές των μετοχών είναι ευθέως απόρροιες εταιρικών γεγονότων. Στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Τα γεγονότα που ανακοινώνονται για την χρηματιστηριακή αγορά ή την οικονομία ως σύνολο- τόσο τα αρνητικά όσο και τα θετικά- ορισμένες φορές ευθύνονται για την εκδήλωση συναλλακτικής δραστηριότητας, πιθανόν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα. Ωστόσο τα νέα είναι μάλλον ο σημαντικότερος μεμονωμένος παράγοντας επενδυτικής δράσης.

Η ανάγκη να είμαστε ενεργητικοί

Τα σημαντικότερα εταιρικά νέα δεν στέλνονται άμεσα στους μετόχους. Το ετήσιο δελτίο και οι λογιστικές καταστάσεις, δύο από τους σημαντικότερους διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στη διοίκηση και τους μετόχους, φυσικά αποστέλλονται ή τουλάχιστον είναι διαθέσιμα όταν ζητηθούν από την εταιρία. Μπορεί ακόμα να αποσταλούν και οι τριμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις, κάτι που εξαρτάται από την «φιλικότητα» της εκάστοτε εταιρίας προς τους μετόχους της. Το σημαντικότερό όμως είναι ότι η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική και μπορεί να αναζητηθούν. Όλα αυτά μεταφέρουν πληροφορίες- «κλειδιά», αλλά συνήθως φτάνουν πολύ καιρό μετά το γεγονός που περιγράφουν.

Αν κάποιος δεν είναι μέτοχος, αλλά επιθυμεί να μάθει για την εταιρία, μπορεί να αποκτήσει το ετήσιο δελτίο με διάφορους τρόπους. Μπορεί να γράψει, να τηλεφωνήσει ή να στείλει e- mail στην εταιρία.

Ενώ όμως το ετήσιο δελτίο είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο, πολλές από τις πληροφορίες που περιέχει έχουν πρώτα δημοσιευτεί αλλού. Η βασική ίσως χρησιμότητα του ετήσιου δελτίου είναι αυτή του ιστορικού αρχείου και η λειτουργία του ως αποθήκη πληροφοριών. Για να κάνετε τις σωστές επενδύσεις, είναι σημαντικό εκτός από το να είστε ενήμεροι να έχετε και μια ιδέα του τι είχε συμβεί παλαιότερα. Είναι για το λόγο αυτό σημαντικό να έχετε πρόσβαση και σε δεδομένα του όσο το δυνατόν απώτερου παρελθόντος.

Το σημείο που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι πως αποτελεί υποχρέωση του επενδυτή να βρει την πληροφόρηση που χρειάζεται. Οι επενδυτές δεν πρέπει να περιμένουν ότι θα γίνονται αυτομάτως λήπτες των πληροφοριών Τα ΜΜΕ είναι έξοχες πηγές πληροφοριών. Ο χρηματιστής σας το ίδιο. Το διαδίκτυο μπορεί να βοηθήσει. Ένας αριθμός από δικτυακούς τόπους θα σας στέλνει αν το επιθυμείτε, “alerts” με εταιρικά νέα έχοντας ως πηγές χρηματιστηριακούς κύκλους, αλλά και τον Τύπο.

Η διαδικασία δημοσίευσης

Οι πληροφορίες των εισηγμένων εταιριών υποβάλλονται κατ’ αρχάς στο Χρηματιστήριο. Στη συνέχεια αφού ενδυθούν τη συγκεκριμένη φόρμα ανακοινώσεων, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του XA, στο euro2day.gr, ενώ την επομένη φιλοξενούνται στις οικονομικές σελίδες αρκετών εφημερίδων.

Το τραχύ αυτό υλικό, επεξεργάζεται από τους ανθρώπους του τύπου και μεταμορφώνεται σε ειδήσεις.

Είναι σε όλους δυνατό να έχουν πρόσβαση στη ροή των εταιρικών πληροφοριών που δημοσιεύονται ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις του χρηματιστηρίου. Ωστόσο, οι περισσότερο πλήρεις υπηρεσίες είναι και οι πλέον ακριβές- τις περισσότερες φορές απαγορευτικές για τους ιδιώτες επενδυτές. Ο κανόνας λέει πως όσο περισσότερες πληροφορίες θέλεις, και όσο αμεσότερα τις θέλεις, τόσο περισσότερο κοστίζουν. Για τις καλύτερες από αυτές ίσως χρειαστεί να αγοράσετε έναν ακριβό υπολογιστή και να δεσμεύσετε μια τηλεφωνική γραμμή. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός μεταξύ των πρακτορείων πληροφόρησης πιέζει τις τιμές και αυξάνει την πληρότητα των υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα οι προσβάσεις από το διαδίκτυο και τον οικιακό σας υπολογιστή καθίστανται ευχερέστερες.

Το διαδίκτυο καθιστά εφικτή και για τον μικρότερο επενδυτή την πρόσβαση σε πληροφορίες και τιμές μετοχών γρήγορα και οικονομικά.

Η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση είναι κεφαλαιώδης, αλλά η έντυπη πληροφορία είναι φθηνότερη. Δωρεάν πληροφόρηση για τις τιμές των μετοχών θα βρείτε στο διαδίκτυο με χρονική υστέρηση μόνο 20 περίπου λεπτών.

Τύποι πληροφοριών

Οι μέρες κατά τις οποίες διεξάγονται συναλλαγές είναι γεμάτες από εταιρικές ανακοινώσεις για όλων των ειδών τις εταιρίες. Παρακάτω, θα επισημάνουμε τις βασικές κατηγορίες πληροφοριών όπως οι ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων και οι ειδήσεις για συγχωνεύσεις ή εξαγορές.

Αν και όλες οι εταιρικές ανακοινώσεις προς το χρηματιστήριο έχουν χρησιμότητα, ορισμένες παίζουν σημαντικότερο ρόλο από άλλες. Μεγάλο μέρος τους αφορά αλλαγές της μετοχικής σύνθεσης (π.χ. ο τάδε αύξησε το ποσοστό του στην Χ εταιρία κατά Α%). Οι διοικούντες μια επιχείρηση πρέπει να ενημερώνουν τις χρηματιστηριακές αρχές για τις αλλαγές των ποσοστών τους –στην εταιρία την οποία διοικούν- άσχετα με το πόσες μετοχές αγοράζουν ή πωλούν. Ενας «εξωτερικός» μέτοχος είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση όταν το ποσοστό του ξεπεράσει το 5% του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αλλαγές συμμετοχής  υπεράνω του 5% άλλωστε δημοσιοποιούνται και προς το κοινό. Αυτού του είδος οι πληροφορίες είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ειδικά εάν η απόκτηση ποσοστού μιας εταιρίας από συγκεκριμένο πόλο μπορεί να εκληφθεί ως ένδειξη ότι ένα σχέδιο εξαγοράς είναι σε εξέλιξη. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της μετοχής.

Χρήσιμες ενδείξεις είναι δυνατόν να συλλεχθούν και από τις ίδιες τις επενδυτικές κινήσεις ενός διευθύνοντος μια εταιρία. Ένα διοικητικό στέλεχος που αγοράζει μοιάζει με εκδήλωση εμπιστοσύνης στις προοπτικές της εταιρίας από κάποιον που λογικά γνωρίζει καλύτερα την κατάστασή της. Ομοίως, αν η διοίκηση πωλεί μετοχές, δημιουργείται αυτόματα η υποψία ότι μπορεί να εξαργυρώνει τους τίτλους όσο τα πράγματα είναι καλά- κλίμα που επηρεάζει άσχημα τον τίτλο. Αξίζει να θυμόμαστε ωστόσο, ότι αρκετές από τις συναλλαγές που διεξάγει η διοίκηση μιας εταιρίας υποδεικνύονται ίσως και από άλλες επιταγές, όπως είναι η εξάσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options).

Άλλη σημαντική κατηγορία εταιρικών ανακοινώσεων περιλαμβάνει τις καθαρές αξίες ενεργητικού των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Αυτές είναι σημαντικές στους κατόχους μετοχών των εταιριών αυτών, αλλά έχουν σημασία και για τους υπόλοιπους επενδυτές. Η λεγόμενη καθαρή αξία ενεργητικού είναι η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου των επενδυτικών χαρτοφυλακίων αυτών, μείον τις υποχρεώσεις (χρέη, προνομιούχες μετοχές κλπ.). Η καθαρή αξία ενεργητικού διαιρούμενη με τον αριθμό των μετοχών που έχουν εκδοθεί αποτελεί το μέγεθος «καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή»- το βασικό στοιχείο για τη μέτρηση των επιδόσεων των ΕΕΧ.

Οι ενεργοί επενδυτές επιδιώκουν να παρακολουθούν όλων των ειδών τις πληροφορίες. Μπορεί να δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις εταιρίες στις οποίες κατέχουν μετοχές ή σε εταιρίες των οποίων μετοχές σκέπτονται να αγοράσουν, αλλά χρειάζεται να έχουν γενικότερη άποψη. Για παράδειγμα, μια ανακοίνωση από μία εταιρία είναι πιθανό να επηρεάσει μια άλλη εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο. Η στενή παρακολούθηση της αγοράς διατηρεί το δάκτυλο του επενδυτή πάνω στο σφυγμό της. Άλλωστε, η εξειδίκευση έρχεται με την εξοικείωση.     

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video