ΧΑ: Καταργούνται οι επαναπιστοποιήσεις στελεχών

Εγκρίθηκε το αίτημα των ΣΜΕΧΑ-ΣΕΠΕΥ από τη Βουλή. Αντίθετα, δεν «πέρασε» η πρόταση των δύο προαναφερόμενων φορέων για αναβολή εφαρμογής της MiFID II για χρονικό διάστημα δύο μηνών.

ΧΑ: Καταργούνται οι επαναπιστοποιήσεις στελεχών
Το αίτημα των χρηματιστηριακών εταιρειών (ΣΜΕΧΑ) και του Συνδέσμου Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΣΕΠΕΥ) για κατάργηση των επαναπιστοποιήσεων των στελεχών τους έκανε τελικά δεκτό χθες η Βουλή. Αντίθετα, δεν «πέρασε» η πρόταση των δύο προαναφερόμενων φορέων για αναβολή εφαρμογής της MiFID II για χρονικό διάστημα δύο μηνών.

Ειδικότερα το αίτημα για την κατάργηση των επαναπιστοποιήσεων (θα διατηρηθεί μόνο για τα στελέχη των τραπεζών) είχαν υποβάλει παράγοντες της εγχώριας κεφαλαιαγοράς (Σπ. Κυρίτσης, Ν. Χρυσοχοΐδης και Γ. Πολυχρονίου) στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής και τελικά έπεισε τόσο την κυβέρνηση, όσο και κόμματα της αντιπολίτευσης (Νέα Δημοκρατία και Ποτάμι), ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης.

Οι παράγοντες της χρηματιστηριακής-επενδυτικής αγοράς είχαν επισημάνει πως η συγκεκριμένη διαδικασία ήταν άσκοπη και γραφειοκρατική, ενώ παράλληλα επιβάρυνε οικονομικά τον κλάδο σε μια ιδιαίτερα δυσμενή συγκυρία.

Ειδικότερα, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Θεόδωρος Φορτσάκης σημείωσε: «Στην ελληνική νομοθεσία απαιτούνται επαναπιστοποιήσεις στελεχών που απασχολούνται σε καθημερινή βάση και αποκλειστικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Η υποχρέωση για επαναπιστοποίηση δεν αποτελεί τον κανόνα στον ευρωπαϊκό χώρο, δεν παρατηρείται σε άλλα επαγγέλματα και δεν επιφέρει ουσιαστικές βελτιώσεις στην κατάρτιση των στελεχών. Αντιθέτως, η όλη διαδικασία επιφέρει ανούσια και ασύμμετρα για το μέγεθος της αγοράς κόστη για τις υπόχρεες εταιρείες ή και για τα στελέχη που συμμετέχουν στις εξετάσεις και εισάγει μία κοστοβόρα και περιττή διαδικασία για την αγορά. Προτείνουμε να απαλειφθεί αυτή η υποχρέωση της επαναπιστοποίησης».

Από την πλευρά του, ο εισηγητής του Ποταμιού κ. Σπύρος Δανέλης,αναφερόμενος σε πρόταση του ανεξάρτητου βουλευτή Χάρη Θεοχάρη, επισήμανε: «Θα ήθελα να υποστηρίξω και μια νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε ο συνάδελφος κ. Θεοχάρης και αφορά τη νομοτεχνική βελτίωση της παραγράφου 4 του άρθρου 93 του παρόντος νομοσχεδίου. Η τροποποίηση αφορά τους κανόνες που διέπουν τις πιστοποιήσεις επαγγελματικής καταλληλότητας σε σχέση με τα αντίστοιχα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε καμία χώρα δεν προβλέπεται διαδικασία ανανέωσης πιστοποιητικού επαγγελματικής καταλληλότητας, όταν τα στελέχη αυτά είναι εξειδικευμένα και ασχολούνται αποκλειστικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

Στη χώρα μας, τόσο το προσωπικό που ασχολείται περιστασιακά όσο και τα προαναφερθέντα στελέχη είναι αναγκασμένα να προβαίνουν σε επαναπιστοποίηση της επαγγελματικής τους καταλληλότητας. Νομίζω ότι είναι σκόπιμο να γίνει διάκριση μεταξύ αυτών των δύο κατηγοριών, των δύο περιπτώσεων».

Ανταποκρινόμενη στις προτάσεις των βουλευτών, η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου έκανε δεκτό το συγκεκριμένο αίτημα, επισημαίνοντας: «Σε αυτή την περίπτωση πραγματικά θα κρατήσουμε την επαναπιστοποίηση για τα στελέχη των πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν έχουν μόνιμη επαγγελματική πιστοποίηση, όπως για παράδειγμα σε επενδυτικές εταιρείες. Και όσον αφορά τα στελέχη των επενδυτικών εταιρειών, τα οποία αφενός μεν είναι εξειδικευμένα και αφετέρου απασχολούνται αποκλειστικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, δεν θα χρειαστεί η επαναπιστοποίησή τους».

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video