Alpha: Θα ξεπεράσει το 20% του ΑΕΠ ο τουρισμός το 2018

Αντικίνητρο για τις επενδύσεις στον κλάδο - «ατμομηχανή» της οικονομίας και την περαιτέρω ανάπτυξή του η υψηλή φορολογική επιβάρυνση, που αντισταθμίζει το σημαντικό όφελος σε όρους ανταγωνιστικότητας από την εσωτερική υποτίμηση.

Alpha: Θα ξεπεράσει το 20% του ΑΕΠ ο τουρισμός το 2018

Η συμβολή του ελληνικού τουρισμού στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την μείωση του ελλείμματος των εξωτερικών συναλλαγών το 2017, αναμένεται ότι θα είναι καθοριστικής σημασίας καθώς - σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος που δημοσιεύθηκαν αυτήν την εβδομάδα – η δραστηριότητα του κλάδου ενισχύθηκε σημαντικά, όχι μόνο με βάση τον αριθμό αφίξεων επισκεπτών, αλλά και του ύψους των ταξιδιωτικών εισπράξεων που πέρυσι είχε παρατηρηθεί πτώση.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο της δελτίο, σημαντική αύξηση κατά 6,6%, σε ετήσια βάση, σημείωσαν οι αφίξεις τουριστών στο πρώτο εξάμηνο του 2017, έναντι μειώσεως κατά 1,6% το πρώτο εξάμηνο του 2016. Ο αριθμός των εισερχόμενων ταξιδιωτών ανήλθε σε 7,9 εκατ.την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017, έναντι 7,5 εκατ. ατόμων την αντίστοιχη περίοδο του 2016 φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

Παράλληλα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν σημαντικά κατά 7,1% στο πρώτο εξάμηνο του 2017, έναντι πτώσεως κατά 7,9% στην αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2016 και ανήλθαν σε €4,1 δισ., προσεγγίζοντας το επίπεδο της αντίστοιχης περιόδου του 2015.

Η συμβολή του κλάδου, στην ελληνική οικονομία, σε διαρκή ανοδική πορεία
Το ύψος της συμβολής ενός κλάδου στην εθνική οικονομία εξαρτάται από το μέγεθος του κλάδου, την πολυπλοκότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και την αλληλεπίδρασή του με τους υπόλοιπους κλάδους.

Ερευνώντας το ζήτημα από τη σκοπιά της συμμετοχής στην ενεργό ζήτηση, η τράπεζα σημειώνει ότι οι δαπάνες των τουριστών κατά την επίσκεψή τους στη χώρα μας, αντιστοιχούσαν σε 7,5% του ΑΕΠ το 2016. Εξετάζοντας τη συνεισφορά του κλάδου από την πλευρά της προσφοράς, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των καταλυμάτων και δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιάσεως διαμορφώθηκε το 2015 στο 6,2% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (ΑΠΑ). Ωστόσο, η συνολική συμβολή του τουρισμού στην οικονομία (πέραν της άμεσης, έτσι όπως προσδιορίζεται από την συμμετοχή του στην ΑΠΑ) είναι μεγαλύτερη, επηρεάζοντας περισσότερές πτυχές της οικονομίας (π.χ. την κατανάλωση, το εμπόριο, τις μεταφορές, τις επενδύσεις).

Σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό World Travel & Tourism Council, η συνολική συμβολή υπερέβη το 18,6% το 2016 ενώ τo 2017 αναμένεται να αυξηθεί στο 19,6% και να διαμορφωθεί άνω του 20% το 2018.

Επιπλέον, η άμεση συμβολή του τουρισμού στην απασχόληση αυξήθηκε από 8,5% το 2008 σε 11,5% το 2016.

Επίσης, σύμφωνα με εκτιμήσεις του World Travel & Tourism Council, το 2016 οι επενδύσεις στον κλάδο του τουρισμού ανήλθαν σε 3,2 δισ. ευρώ ή 15,7% των συνολικών επενδύσεων.

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η υψηλή φορολογική επιβάρυνση από τους έμμεσους και άμεσους φόρους αποτελεί αντικίνητρο για τις επενδύσεις και αποτελεί τροχοπέδη στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού, καθώς το σημαντικό όφελος σε όρους ανταγωνιστικότητας από την εσωτερική υποτίμηση των προηγούμενων ετών αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από την πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση.

Τέλος, ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο εξωστρεφείς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας και η εισροή ταξιδιωτικού συναλλάγματος επιδρά θετικά στο ισοζύγιο πληρωμών της χώρας, συμβάλλοντας στη μείωση του ελλείμματος των τρεχουσών συναλλαγών. Η σημασία του τουρισμού για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, είναι εξαιρετικά μεγάλη. Το 2016 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κάλυψαν το 79,6% του εμπορικού ελλείμματος.

Παράγοντες που στήριξαν την άνοδο της συμβολής του κλάδου

Τα τελευταία έτη παρατηρείται σημαντική αύξηση των αφίξεων (από 16,9 εκατ. το 2012 σε 28 εκατ. το 2016) και των τουριστικών εισπράξεων (από €10,4 εκατ. το 2012 σε €13,2 εκατ. το 2016) αλλά και αλλαγές ποιοτικού χαρακτήρα του εγχώριου τουριστικού προϊόντος.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πιο ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική των τουριστικών επιχειρήσεων, στην αναζήτηση νέων αγορών για το Ελληνικό τουριστικό προϊόν, στη χρονική επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στα προβλήματα ασφαλείας πολλών ανταγωνιστικών Μεσογειακών προορισμών.

Εκτός από την άνοδο της ζητήσεως και των εξωγενών παραγόντων που ωφέλησαν τον Ελληνικό τουρισμό σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν ορισμένες σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των Προγραμμάτων Προσαρμογής, δηλαδή από το 2010 και μετά.

Οι παρεμβάσεις αυτές, αναβάθμισαν σημαντικά το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς τουριστικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα:

α) η άρση των δασμών καμποτάζ και η χορήγηση του δικαιώματος σε ξένες ακτοπλοϊκές εταιρίες να πραγματοποιούν κρουαζιέρες που θα ξεκινούν από ελληνικά λιμάνια και θα κάνουν στάσεις και σε άλλα λιμάνια της Μεσογείου

β) η απλοποίηση της εκδόσεως τουριστικής βίζας για τη Ρωσία, την Τουρκία και την Κίνα που διευκολύνει την προσέλευση τουριστών από αυτές τις χώρες

γ) η απλοποίηση, με σχετικό νόμο, των διαδικασιών αδειοδοτήσεως για τις τουριστικές επιχειρήσεις και η προώθηση μεγάλων τουριστικών επενδύσεων

δ) Η αδειοδότηση για τη δημιουργία και ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων με μεγάλα γήπεδα με χώρους για γκολφ, ιαματικό τουρισμό, θαλασσοθεραπεία και συνεδριακά κέντρα και

ε) άλλες ρυθμιστικές παρεμβάσεις που βελτίωσαν τη λειτουργία της αγοράς όπως, για παράδειγμα, η καθιέρωση διευρυμένου ωραρίου επισκέψεων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

 

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video