Οι μετοχές του FTSE-25 με ανοδική τάση

Η τεχνική ανάλυση «αποκαλύπτει» ποιοι τίτλοι του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης μπορούν να κινηθούν ανοδικά. Τι δείχνει ο κινητός μέσος όρος των 200 ημερών. «Ορόσημο» το υψηλό 52 εβδομάδων για τις μετοχές. Γράφει ο Π. Στεριώτης.

Οι μετοχές του FTSE-25 με ανοδική τάση

Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της χρηματιστηριακής χρονιάς, ενδιαφέρον έχει να εξετάσουμε ποιες από τις μετοχές του δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης (FTSE-25) του ΧΑ βρίσκονται σε ανοδική και ποιες σε πτωτική τάση, με βάση δύο από τις γνωστότερες μεθόδους καθορισμού της μακροχρόνιας τεχνικής εικόνας.

Η πρώτη μέθοδος συνίσταται στη σύγκριση της τιμής της με τον απλό κινητό μέσο όρο των τιμών κλεισίματος που αυτή κατέγραψε στις 200 τελευταίες συνεδριάσεις. Συγκεκριμένα, όταν η τρέχουσα τιμή βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο, οι τεχνικοί αναλυτές θεωρούν τη μακροχρόνια τάση της ανοδική και εκτιμούν ότι ευνοούνται οι αγοραστικές θέσεις. Αντιθέτως, όταν η τιμή μίας μετοχής κινείται χαμηλότερα από τον μέσο όρο, αυτή βρίσκεται σε πτωτική τάση.

Ο Πίνακας 1 κατατάσσει τις μετοχές του δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης σύμφωνα με την απόστασή τους από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών. Όσοι τίτλοι εμφανίζουν στην τελευταία στήλη θετικό πρόσημο, θεωρείται ότι βρίσκονται σε ανοδική τάση. Για αυτές, ο ΚΜΟ (4η στήλη) αποτελεί σημαντικό τεχνικό επίπεδο «στήριξης» σε περιόδους διόρθωσης.

Στον αντίποδα, μετοχή η τιμή της οποίας βρίσκεται χαμηλότερα από τον αντίστοιχο ΚΜΟ βρίσκεται σε καθοδική τάση, με τον ΚΜΟ να αποτελεί σημαντικό επίπεδο «αντίστασης», το οποίο η τιμή θα πρέπει να υπερβεί ώστε η τεχνική εικόνα να βελτιωθεί αισθητά. Να τονίσουμε ότι κάποιοι επενδυτές θεωρούν «υπεραγορασμένες» τις μετοχές οι οποίες έχουν απομακρυνθεί «αρκετά» από τους ΚΜΟ τους και πιστεύουν ότι αυτές θα τείνουν γενικά να υποχωρήσουν προς τα επίπεδα των ΚΜΟ τους.

Σε ό,τι αφορά συνολικά το δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης FTSE 25, αυτός βρίσκεται 8,10% υψηλότερα από τον δικό του ΚΜΟ 200 ημερών, ποσοστό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σαν «φίλτρο» επιλογής μετοχών που υπεραποδίδουν ή υποαποδίδουν αυτού.

Πίνακας 1: Μετοχές του FTSE-25 με βάση απόσταση από ΚΜΟ 200 ημερών

 Πηγή: Euro2day.gr (τιμές κλεισίματος 27/12/2016)

Η δεύτερη μέθοδος καθορισμού της ανοδικότητας μιας μετοχής γίνεται μέσω μέτρησης της απόστασης που χωρίζει την τιμή της από το υψηλότερο επίπεδο που αυτή κατέγραψε στις 52 τελευταίες εβδομάδες (Πίνακας 2).

Οι μετοχές που εμφανίζουν την εντονότερη ανοδική τάση βρίσκονται σε υψηλό ενός έτους ή πολύ κοντά σε αυτό, ενώ όσο χαμηλότερα από αυτό βρίσκονται, τόσο πιο αρνητική θεωρείται η τεχνική τους εικόνα. Ο FTSE 25 βρίσκεται 7,67% χαμηλότερα από το δικό του υψηλό 52 εβδομάδων, το οποίο κατέγραψε το Μάιο.

Πίνακας 2: Μετοχές του FTSE-25 με βάση την απόσταση της τιμής από το υψηλό ενός έτους

 

 Πηγή: Euro2day.gr (τιμές κλεισίματος 27/12/2016) 

Αποποίηση Ευθυνών: Το παρόν άρθρο δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί προτροπή ή σύσταση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών ή άλλων επενδυτικών προϊόντων. Απεικονίζει τα ευρήματα ανάλυσης με βάση δύο ευρέως χρησιμοποιούμενους δείκτες τεχνικής ανάλυσης της τάσης (απόσταση τιμής από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών και απόσταση τιμής από το υψηλό 52 εβδομάδων) και έχει αμιγώς ενημερωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Το περιεχόμενο των Πινάκων στους οποίους βασίζεται το άρθρο μεταβάλλεται σε κάθε συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου. Οι τιμές των μετοχών, όπως και κάθε άλλης μορφής επένδυσης, επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες και κάθε επενδυτής, ιδιώτης ή επαγγελματίας, οφείλει να διαχειρίζεται τα σχετικά ρίσκα (risk management). Ο αρθρογράφος, το Εuro2day.gr  και το Stocklearning.gr δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη από πλευράς των αναγνωστών ή άλλων τρίτων.

*Ο Πέτρος Στεριώτης είναι οικονομολόγος (MSc) και κατέχει Πιστοποίηση Δ’ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Εκπόνηση Αναλύσεων σχετικών με Χρηματοπιστωτικά Μέσα (email: [email protected]).

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video