Νέες επιλογές για αποταμιευτές

Γράφει ο Στ. Κοτζαμάνης

Ευέλικτα προϊόντα με στόχο τους αποταμιευτές που επιζητούν εγγύηση των κεφαλαίων τους και αποδόσεις ανώτερες από τα τρέχοντα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων. Γράφει ο Στ. Κοτζαμάνης

Νέες επιλογές για αποταμιευτές

Σειρά εναλλακτικών προϊόντων προσφέρουν οι τράπεζες, προκειμένου να διευρύνουν όσο μπορούν την καταθετική τους βάση και να ικανοποιήσουν τους πελάτες τους σε ένα δύσκολο περιβάλλον που συνδυάζεται από capital controls και πολύ χαμηλά επιτόκια.

Ειδικότερα, για ποσά που προσεγγίζουν τις 200.000 ευρώ, οι τράπεζες προσφέρουν πλέον επιτόκια που υπολείπονται του 1% (0,8%-0,9%), ενώ για προθεσμιακές καταθέσεις της τάξεως των 50.000 ευρώ, οι αποδόσεις δύσκολα υπερβαίνουν το 0,5%.

Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον, οι τράπεζες επιχειρούν μέσα από διάφορα καταθετικά, επενδυτικά και ασφαλιστικά προϊόντα να ικανοποιήσουν τους πελάτες τους.

Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα, το Euro2day.gr αναφέρθηκε στις κατά καιρούς κινήσεις που γίνονται μέσα από διάφορα προϊόντα για την προσέλκυση των «μετρητών που είναι κρυμμένα στα στρώματα.

Μια άλλη περίπτωση είναι η κίνηση της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ -4,21% μέσα από το προϊόν «Κεφάλαιο Plus Lillium Elite V» να συνδυάσει για λογαριασμό των πελατών:

α) Μια ελάχιστη εγγυημένη ετήσια απόδοση ύψους 1% για δεσμευμένη κατάθεση δύο ετών.
β) Τη δυνατότητα απόδοσης έως και 9% τον χρόνο, ανάλογα με την πορεία του Δείκτη "FTSE-Athex Large Cap 25" του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.

Το ελάχιστο ποσό της επένδυσης είναι οι 10.000 ευρώ.

Ειδικότερα, μέσα από αυτό το προϊόν οι επενδυτές θα καρπώνονται για κάθε ένα από τα δύο έτη διάρκειάς του, το μέγιστο μεταξύ:

α) Της ελάχιστης εγγυημένης απόδοσης του 1%.

β) Του 9%, μειωμένου κατά το άθροισμα των τυχόν αρνητικών τριμηνιαίων μεταβολών του δείκτη "FTSE-Large Cap 25" κατά τα τέσσερα τρίμηνα κάθε ετήσιας περιόδου.

Αν για παράδειγμα, οι αποδόσεις του παραπάνω δείκτη για τα τέσσερα επόμενα τρίμηνα είναι αντίστοιχα +1%, -5%, -8% και +1%, τότε το άθροισμα των αρνητικών αποδόσεων υπερβαίνει το 9% (13%) και η απόδοση του επενδυτή θα περιοριστεί στο εγγυημένο +1%.

Αν ωστόσο, οι αντίστοιχες αποδόσεις του δείκτη είναι +2%, -1%, -2% και +0,5%, τότε το άθροισμα των αρνητικών αποδόσεων διαμορφώνεται στο -3% (-1%-2%) και η ετήσια απόδοση του επενδυτή θα ανέλθει σε 6% (9%-1%-2%).

Επιπρόσθετα, υπάρχουν τράπεζες που εξακολουθούν να προσφέρουν επενδυτικά-ασφαλιστικά προγράμματα πολυετούς διάρκειας, τα οποία προσφέρουν ελάχιστη εγγυημένη απόδοση, υψηλότερη από αυτή των επιτοκίων των προθεσμιακών καταθέσεων.

Για παράδειγμα, για δεκαετούς διάρκειας τέτοια συμβόλαια, οι εγγυημένες αποδόσεις κυμαίνονται γύρω στο 1,3% με 1,4%, σε σύγκριση με το 3% που προσφερόταν πριν από μια διετία.

 

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video