Τα Options ως άμυνα των επενδυτών στα προβλήματα της αγοράς

Τα Options προσφέρουν μια σειρά από επιπλέον ευκαιρίες, τις οποίες οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν σε περιόδους που επικρατεί αναταραχή στις αγορές. Γιατί καθίστανται συνεχώς ολοένα και πιο δημοφιλή εργαλεία. Γράφει ο Δ. Μίχος.

Τα Options ως άμυνα των επενδυτών στα προβλήματα της αγοράς

Η αναταραχή που καταγράφεται αυτή την περίοδο στις χρηματοοικονομικές αγορές έχει οδηγήσει τους επενδυτές σε αναζήτηση ελκυστικών τρόπων, προκειμένου να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο στα χαρτοφυλάκιά τους αλλά και να αποκομίσουν κέρδη σε πτωτικές αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρούμε στη Saxo Bank μια αυξανόμενη τάση των επενδυτών να χρησιμοποιούν τα Options ως όχημα αντιστάθμισης κινδύνουαπό την έκθεσή τους σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων, όπως τις Μετοχές και το Συνάλλαγμα.

Ένα Option αποτελεί ένα χρηματοοικονομικό προϊόν που δίνει σε αυτόν που το αγοράζει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσει ή να πουλήσει έναν υποκείμενο τίτλο (για παράδειγμα μια μετοχή) σε μια συγκεκριμένη τιμή, σε μια προκαθορισμένη ημερομηνία στο μέλλον ή πριν από αυτήν.

Έτσι, λοιπόν, ένα Put Option (Δικαίωμα Πώλησης) δίνει στον αγοραστή του το δικαίωμα να πουλήσει τον υποκείμενο τίτλο και χρησιμοποιείται όταν ο επενδυτής κρίνει ότι η τιμή του εν λόγω τίτλου θα υποχωρήσει πριν από την ημερομηνία λήξης του Option.

Αντίστοιχα, ένα Call Option (Δικαίωμα Αγοράς) δίνει το δικαίωμα αγοράς του υποκείμενου τίτλου και χρησιμοποιείται όταν ο επενδυτής προβλέπει ότι η τιμή του εν λόγω τίτλου θα αυξηθεί. Ο πωλητής του Option έχει την υποχρέωση να ολοκληρώσει τη συναλλαγή, εφόσον ο αγοραστής αποφασίσει να εξασκήσει το δικαίωμά του.

Γενικότερα θα λέγαμε ότι τα Options προσφέρουν μια σειρά από επιπλέον επενδυτικές ευκαιρίες, τις οποίες οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν σε περιόδους που επικρατεί αναταραχή στις αγορές. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής που έχει μετοχές της Deutsche Bank μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα Put Option στην ίδια μετοχή ή στον σχετικό δείκτη, ώστε να προστατεύσει πλήρως ή μερικώς την επένδυσή του από τον κίνδυνο πτώσης της τιμής. Υπό αυτή την έννοια, τα Options λειτουργούν όπως μια ασφάλεια.

Το γεγονός ότι οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν την κίνηση της τιμής ενός τίτλου με σημαντικά χαμηλότερο κόστος από ό,τι αν κατείχαν τον ίδιο τον τίτλο αποτελεί ένα από τα πλεονεκτήματα των Options. Και ακριβώς για τον λόγο αυτό παρατηρούμε να αυξάνεται η δημοτικότητα των Options, καθώς ολοένα και περισσότεροι επενδυτές χρησιμοποιούν Put Options για να «σορτάρουν» την αγορά και να αποκομίσουν κέρδος ακόμα και σε περιόδους πτώσης των μετοχών.

Εκτιμούμε μάλιστα ότι τα Options βρίσκονται απλώς στην αρχή της πορείας τους και ότι θα γίνονται συνεχώς πιο δημοφιλή στρατηγικά επενδυτικά εργαλεία.

Για τον λόγο αυτό, στη Saxo Bank κάνουμε το καλύτερο δυνατό, ώστε να προσφέρουμε στους πελάτες μας την απαραίτητη γνώση και εκπαίδευση, για να μπορούν να αξιοποιούν τα Options σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της επενδυτικής στρατηγικής που ακολουθεί ο καθένας τους -προσφέροντας παράλληλα ένα μεγάλο εύρος Options.

Συγκεκριμένα, οι πελάτες μας μπορούν να επιλέξουν μέσα από τις πλατφόρμες μας ανάμεσα σε 45 FX Options, 640 Stock Options και 167 Contract Options. Και μάλιστα, τα FX Options (Options συναλλάγματος) αποτελούν έναν από τους καλύτερους τρόπους αντιστάθμισης του κινδύνου, αλλά και αποκόμισης κέρδους από τις μεταβολές στις ισοτιμίες των νομισμάτων.

Τα πλέον δημοφιλή FX Options μεταξύ των πελατών της Saxo Bank είναι τα εξής:

USD: Τους τελευταίους μήνες έχει παρατηρηθεί αυξημένο ενδιαφέρον για την αγορά Put Options στο USD, κυρίως έναντι του EUR. Οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι αγορές μετοχών και το γενικότερο συναίσθημα αποφυγής κινδύνου που επικρατεί έχουν οδηγήσει τους επενδυτές να αμφισβητούν την πορεία αύξησης των επιτοκίων στις ΗΠΑ και τη δύναμη του USD.

GBP: Παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον για αγορά Options με λήξη μετά το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις 23 Ιουνίου. Αυτό αποτελεί ένα καλό παράδειγμα αγοράς Options μεγαλύτερης διάρκειας.

CNH: Οι συζητήσεις περί ενδεχόμενης υποτίμησης του ρενμίμπι ωθούν τους επενδυτές να χρησιμοποιούν Put Options στο CNH και Call Options στο USD, για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο από την έκθεσή τους.

 

*Ο Δημήτρης Μίχος είναι Γενικός Διευθυντής της Saxo Bank Greece.

 

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video