Σε φάση αναμονής ο S&P

Τα επίπεδα των 1.920 μονάδων βρίσκονται στο 38,2% της πρόσφατης καθοδικής κίνησης του δείκτη. Γιατί θα μπορούσαν να είναι σημείο καμπής.

Ο αμερικανικός δείκτης έκανε την Παρασκευή ένα ανοδικό χάσμα και έκλεισε πάνω από το υψηλό της Τετάρτης και επανέκτησε την στήριξη από τις αρχές Σεπτεμβρίου στις 1903 μονάδες.

Είχαμε για πρώτη φορά από τις αρχές Ιανουαρίου κλείσιμο πάνω από τον ΚΜΟ 9 ημερών. Ωστόσο, πρέπει πρώτα να επιβεβαιωθεί η άνοδος, για να μπορέσει να συνεχίσει.

Αλλά και να συμβεί αυτό, βλέπετε στο πρώτο διάγραμμα τα επίπεδα οπισθοχώρησης στα οποία ο δείκτης θα μπορούσε να γυρίσει. Οι 1921 μονάδες βρίσκονται στο 38,2% της πρόσφατης καθοδικής κίνησης, και θα μπορούσε να είναι το πρώτο σημείο καμπής. Μεταξύ των 1953 και 1955 μονάδων βρίσκεται το 50% της διόρθωσης, στο οποίο σημείο θα μπορούσε να φθάσει κατά την διάρκεια της εβδομάδας.

Την Τετάρτη είχαμε εβδομαδιαίο χαμηλό, όπως επισημάναμε την Παρασκευή. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη στις επόμενες μέρες, διότι σύμφωνα με τον δείκτη Sentiment περισσότερες από 90% των μετοχών του δείκτη βρίσκονται ακόμα σε καθοδική τάση. Η τρέχουσα κίνηση οφείλεται κατά την γνώμη μου περισσότερο σε κάλυψη των θέσεων

Το δεύτερο διάγραμμα την στήριξη στον ΚΜΟ 800 ημερών, ο οποίος ως στήριξη σε πραγματικό χρόνο. Ο τεχνικός δείκτης στο κάτω μέρος του διαγράμματος δεν δείχνει καμία κίνηση προς τα πάνω.

Ο αμερικανικός δείκτης μπορεί σήμερα να ανέβει λίγο περισσότερο, αλλά και ο σχηματισμός Inside Day είναι πιθανός.

Τρέχουσες αντιστάσεις: 1921; 1953-1955
Τρέχουσες στηρίξεις: 1815-1821; 1903

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video