Λαζαρίδης: Εθνική προτεραιότητα η χρηματοδότηση μικρομεσαίων

Το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών παραμένει ισχυρό, τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος του ΧΑ. Στόχος είναι η διεύρυνση των επιλογών εγχώριων και αλλοδαπών επενδυτών και η χρηματοδότηση νεότερων και μικρότερων επιχειρήσεων. Γράφει ο Σ. Λαζαρίδης.

Λαζαρίδης: Εθνική προτεραιότητα η χρηματοδότηση μικρομεσαίων

Το τέλος του 2015 σηματοδοτεί το τέλος ενός ακόμη χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής και προσπαθειών για τη δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν την επανέναρξη της αναπτυξιακής διαδικασίας. Σε όρους αγοράς, η ύφεση οδήγησε στην κάμψη της κεφαλαιοποίησης και κατά συνέπεια στον περιορισμό του τζίρου, δίχως όμως ποτέ να περιοριστεί η ρευστότητα της αγοράς σε όρους συναλλασσόμενων τεμαχίων, οι οποίοι διπλασιάστηκαν μάλιστα σε σχέση με το 2014.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον των αλλοδαπών, τόσο σε επίπεδο συναλλακτικής δραστηριότητας όσο και σε επίπεδο συμμετοχής τους στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, παρέμεινε στα υψηλά επίπεδα του 60% περίπου.

Με εξαίρεση τον τραπεζικό κλάδο, όπου λόγω συγκυρίας υπάρχουν ιδιαιτερότητες, έχουν αναδειχθεί συγκεκριμένοι κλάδοι αλλά και τμήματα της ελληνικής αγοράς (για παράδειγμα εταιρίες με εξωστρεφή προσανατολισμό και ενδιαφέροντα θεμελιώδη μεγέθη) που επιδεικνύουν σταθερότητα αλλά και καλές αποδόσεις ακόμα και σε σύγκριση με διεθνείς αγορές και δείκτες. Επιπλέον, η ικανότητα της αγοράς για άντληση κεφαλαίων επιβεβαιώθηκε και από την πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δίνεται τεράστια έμφαση στον τομέα της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και αυτό αποτυπώνεται και στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020». Ιδίως η αναγνώριση της μέγιστης ανάγκης στήριξης της χρηματοδότησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, δεδομένου ότι αυτές αποτελούν τον βασικό κορμό των οικονομιών και το μέλλον της Ευρώπης, θα πρέπει να αποτελέσει εθνική προτεραιότητα και να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο και ταχύτερο τρόπο και στη χώρα μας.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όπου γίνεται μεγάλη συζήτηση για την ανάγκη αναδιάρθρωσης και βελτίωσης της σχέσης μεταξύ ξένων και ιδίων κεφαλαίων καθώς και υιοθέτησης περισσότερο εξωστρεφών στρατηγικών από πλευράς επιχειρήσεων, αλλά και τροποποίησης των μορφών χρηματοδότησής τους, τα Χρηματιστήρια θα πρέπει να παίξουν έναν καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση και άντληση κεφαλαίων από την εγχώρια και την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα και τη διοχέτευσή τους στην επιχειρηματική δραστηριότητα και την ανάπτυξη.

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών έχοντας αναγνωρίσει τα παραπάνω, έχουμε διαμορφώσει λύσεις για την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση των νεότερων και μικρότερων εταιριών, που μπορούν να μεταφέρουν πόρους από το διεθνές περιβάλλον στον ελληνικό παραγωγικό ιστό ενώ ταυτόχρονα προχωράμε κάθε χρόνο σε σειρά δράσεων που στόχο έχουν την ανάδειξη της ελκυστικότητας της αγοράς και την προβολή των εταιριών στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Είναι ευχάριστο ότι έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται συναντίληψη για την ανάγκη κινητοποίησης όλων των συμμετεχόντων για την αξιοποίηση όσων υποδομών και εργαλείων είναι διαθέσιμα. Πιστεύουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να επιτευχθεί η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος, εφόσον όλο το οικοσύστημα συστρατευθεί προς την ίδια κατεύθυνση.

Το 2016, χρονιά που συμπληρώνονται 140 χρόνια λειτουργίας του Χρηματιστήριου, είναι σημαντικό για εμάς να μπορέσουμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της οικονομίας και να επιβεβαιώσουμε τη χρησιμότητά μας στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα αλλά και στη διεύρυνση των επιλογών εγχώριων και αλλοδαπών επενδυτών.

 

* Ο Σ.  Λαζαρίδης είναι Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video