Το καλό και το κακό σενάριο για το stress test

Τα 11 σημεία-κλειδιά στην έκθεση του αμερικανικού οίκου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Τι θα γίνει με τον αναβαλλόμενο φόρο. Τα ελληνικά ομόλογα, τα σενάρια για bad bank, οι ζημίες και οι προβλέψεις για κερδοφορία.

Το καλό και το κακό σενάριο για το stress test

Παρά το γεγονός ότι η Goldman Sachs στο βασικό της σενάριο τοποθετεί το κόστος της ανακεφαλαιοποίησης στα 13 δισ. ευρώ, εντούτοις το κεφαλαιακό έλλειμμα, αναλόγως των παραδοχών της, κυμαίνεται από ένα ελάχιστο επίπεδο της τάξεως των 7 δισ. ευρώ έως το μέγιστο των 20 δισ. ευρώ για τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες.

Αυτή τη στιγμή, το λιγότερο που πρέπει να ενδιαφέρει τους ιδιώτες μετόχους είναι η ραγδαία μείωση των τιμών-στόχων της που προτείνει η Goldman Sachs. Με εξαίρεση τη ρευστότητα, οι αβεβαιότητες που υπάρχουν στη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης και το γεγονός ότι ο επενδυτικός οίκος εκτιμά πως σε λειτουργικό επίπεδο τα χειρότερα είναι μπροστά μας, μάλλον είναι τα πιο σημαντικά μηνύματα της έκθεσης του οίκου για τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο.

Αναλυτικότερα, τα έντεκα σημεία στα οποία εστιάζει είναι:

1. Το μέγεθος της ανακεφαλαιοποίησης φαίνεται να κινείται πιο κοντά στο «πάνω όριο» των 25 δισ. ευρώ ενώ η επικρατούσα πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με το σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα που έχουν οι τράπεζες για να αντλήσουν τα κεφάλαια, μπορεί να περιορίσει το ενδιαφέρον των επενδυτών.

2. Οι συζητήσεις δείχνουν ότι η δημιουργία μιας bad bank δεν είναι στο τραπέζι σε αυτό το σημείο, αλλά θα μπορούσε να επανεξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

3. Η αναγνώριση ολόκληρου του υφιστάμενου αναβαλλόμενου φόρου DTC στο μίγμα των κεφαλαίων ύψους 12,8 δισ. ευρώ είναι κρίσιμη και δεν θα πρέπει να αμφισβητηθεί.

4. Οι επισφάλειες των δανείων θα πρέπει να αυξηθούν κατά 22,9 δισ. ευρώ, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η επιδείνωση τόσο των collaterals και η αύξηση των ποσοστών χρεοκοπίας, όσο και η ανάγκη να αυξηθεί ο δείκτης των επισφαλών δανείων στο 45% επί του συνόλου, σε παρόμοια δηλαδή επίπεδα με την περίπτωση της Κύπρου και ο δείκτης κάλυψης των επισφαλών δανείων να ανέλθει στο 60%-70%.

5. Οι ζημιές σε τίτλους και τις επενδύσεις φαίνονται σχετικά ήπιες. Ο λόγος είναι ότι η συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων στο μίγμα του ενεργητικού είναι σχετικά μικρή, στα 13 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 38 δισ. ευρώ ομόλογα EFSF. Κατά συνέπεια, στην ανάλυσή της η Goldman Sachs ενσωματώνει μία μέτρια αναπροσαρμογή της τάξεως των 1-2 δισ. ευρώ στην αξία του χαρτοφυλακίου από το κούρεμα κατά 45% στην αξία των ελληνικών ομολόγων που διακρατούνται στις ονομαστικές τους αξίες.

6. Μειωμένη κερδοφορία. Τα προ-προβλέψεων κέρδη των τραπεζών τα οποία προσφέρουν ένα κρίσιμο μαξιλάρι έναντι των ζημιών από τα δάνεια είναι πιθανό να βρεθούν υπό πίεση στο σημερινό περιβάλλον. Η GS στην τριετία περιλαμβάνει capital buffer από την προ-προβλέψεων κερδοφορία των τραπεζών περίπου 8 δισ. ευρώ.

7. Με αυτές τις παραδοχές και τον απαιτούμενο δείκτη CET1 στο 10%, στο βασικό σενάριο οι ανάγκες κεφαλαίου διαμορφώνονται σε: 2,8 δισ. ευρώ για την Alpha Bank ΑΛΦΑ +0,87%, 4,8 δισ. ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς, 2,7 δισ. ευρώ για την Eurobank και 2,9 δισ. ευρώ για την Εθνική Τράπεζα.

8. Στο καλό σενάριο: Το έλλειμμα τοποθετείται σε 1,1 δισ. ευρώ για την Alpha Bank ΑΛΦΑ +0,87%, 2,8 δισ. ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς, 1,4 δισ. ευρώ για την Eurobank και 1,7 δισ. ευρώ για την Εθνική Τράπεζα.

9. Στο κακό σενάριο: Το έλλειμμα τοποθετείται σε 4,4 δισ. ευρώ για την Alpha Bank ΑΛΦΑ +0,87%, 6,8 δισ. ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς, 4,1 δισ. ευρώ για την Eurobank και 4,7 δισ. ευρώ για την Εθνική Τράπεζα.

10. Προς το παρόν η δυνατότητα αποδέσμευσης κεφαλαίων μέσω συγχωνεύσεων, αναδιαρθρώσεων και bail in των ιδιωτών επενδυτών είναι περιορισμένος. Ο τραπεζικός κλάδος έχει ήδη υποστεί σημαντική συσσώρευση και οι εκδόσεις είναι χαμηλότερες των 5 δισ. ευρώ. Tο ελληνικό κράτος παραμένει εκτεθειμένο με ποσοστό συμμετοχής περίπου 58% στις τέσσερις τράπεζες και με 2,3 δισ. ευρώ σε προνομιούχες μετοχές σε Eurobank και Εθνική Τράπεζα.

11. Η περίπτωση της Κύπρου δείχνει ότι οι κεφαλαιακοί έλεγχοι μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα στην ποιότητα του ενεργητικού στο άμεσο μέλλον. Οι περιορισμοί που επιβάλλονται στην πρόσβαση στις καταθέσεις είναι πιθανό να ασκήσει πρόσθετη πίεση στους δανειολήπτες και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την "κουλτούρα πληρωμής" περαιτέρω. Στην περίπτωση της Κύπρου, ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων αυξήθηκε από το 15% στο 40% μέσα σε ένα έτος από την εισαγωγή των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων και έφτασε στο 45% το 2014. Αυτό συγκρίνεται με το σημείο εκκίνησης της τάξεως του 33% στην Ελλάδα, από 25% στο πρώτο τρίμηνο του 2013.

 

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video