«Βγάλτε» σύνταξη, πληρώνοντας με... δόσεις

Πρακτικές οδηγίες και συγκρίσεις με άλλες μορφές επενδύσεων για όσους επιλέγουν τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά προγράμματα περιοδικών καταβολών. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και ομάδες-στόχοι που ευνοούνται περισσότερο. Γράφει ο Στ. Κοτζαμάνης.

«Βγάλτε» σύνταξη, πληρώνοντας με... δόσεις
Πρόκειται για μακρόχρονα ασφαλιστικά συμβόλαια, όπου ο πελάτης καταβάλλει κατά έτος (σε ετήσιες, εξαμηνιαίες, ή και μηνιαίες δόσεις, μέσω πίστωσης του τραπεζικού του λογαριασμού) ένα ποσό που συνήθως κυμαίνεται από 500 έως 2.000 ευρώ.

Στα κλασικού τύπου συνταξιοδοτικά συμβόλαια, οι ασφαλιστικές προσφέρουν μια ελάχιστη ετήσια εγγυημένη απόδοση που μπορεί να φτάσει ακόμη και το 2,5%-3%.

Στη λήξη του συμβολαίου, ο πελάτης είτε εισπράττει εφάπαξ το συγκεκριμένο ποσό που έχει προκύψει από τα λεφτά που κατέβαλε συν τις εγγυημένες αποδόσεις συν τις ενδεχόμενες υπεραποδόσεις, ή εναλλακτικά μπορεί να επιλέξει την είσπραξη μηνιαίας, ισόβιας σύνταξης.

Σύγκριση αποδόσεων

Τα δεκαετή ομόλογα των χωρών της Βόρειας Ευρώπης προσφέρουν σήμερα ετήσια απόδοση γύρω στο 0,2%-0,5%, ενώ οι αντίστοιχοι κρατικοί τίτλοι του Ευρωπαϊκού Νότου κινούνται μεταξύ 1,2% και 2% (στην πράξη ακόμη χαμηλότερα αν αφαιρεθούν έξοδα και προμήθειες).

Οι ασφαλιστικές εταιρείες δίνουν ελάχιστες εγγυημένες αποδόσεις που ξεκινούν από το 0,5% και σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν έως και το 2,5%-3,0%. Υπάρχουν φυσικά και πιθανότητες υπεραποδόσεων προς όφελος του πελάτη.

Οι αποδόσεις αυτές βέβαια υπερβαίνουν συνήθως και τα επιτόκια που προσφέρουν οι ελληνικές τράπεζες στους μεγαλύτερους πελάτες τους (προθεσμιακές καταθέσεις, γύρω στο 1,5%-1,8%), και πολύ περισσότερο στους μικρότερους (καταθέσεις ταμιευτηρίου έως 0,5%).

Ασφάλεια τοποθέτησης

Θεωρητικά, κανείς δεν θα μπορούσε να αποκλείσει το σενάριο «λουκέτου» σε μια ασφαλιστική, ή κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ενδεχόμενο εξόδου της χώρας από την ευρωζώνη σε βάθος χρόνου, ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί πως:

• Το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών ανταποκρίθηκε πλήρως στις υποχρεώσεις προς τους πελάτες παρά τις μεγάλες ζημίες που υπέστη από το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων (PSI) το 2012.

• Όλες οι ασφαλιστικές της Ευρώπης από την 1η Ιανουαρίου 2016 θα υποχρεωθούν να ενταχθούν στο πλαίσιο Solvency II, εξέλιξη που ενισχύει την αξιοπιστία του κλάδου.

• Έχει θεσπιστεί το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ζωής (σήμερα διαθέτει περιορισμένο ύψος κεφαλαίων) που αντλεί χρήματα από ασφαλιστικές και ασφαλισμένους προκειμένου να καλύψει όσους ενδεχομένως θιγούν από το λουκέτο κάποιας ασφαλιστικής του κλάδου ζωής.

• Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν το σύνολο σχεδόν των επενδύσεών τους τοποθετημένο στο εξωτερικό και οι μητρικοί τους όμιλοι έχουν πιστοληπτική ικανότητα μεγαλύτερη από αυτήν του ελληνικού δημοσίου.

Ρευστότητα

Ο ασφαλισμένος εξασφαλίζει την ελάχιστη εγγυημένη απόδοση μόνο σε περίπτωση που κρατήσει το συνταξιοδοτικό προϊόν έως τη λήξη του. Διαφορετικά κινδυνεύει να υποχρεωθεί σε ζημία όταν το ρευστοποιήσει, ενώ δεν αποκλείεται -υπό ορισμένες προϋποθέσεις- η ρευστοποίηση πριν από τη λήξη να συνδυαστεί και από κέρδος.

Αντίθετα, μεγαλύτερη ρευστότητα εμφανίζουν τόσο η τοποθέτηση σε τραπεζικές καταθέσεις, όσο και η απόκτηση κρατικών ομολόγων (πώλησή τους στη δευτερογενή αγορά, χωρίς ωστόσο απαραίτητα να εισπραχθεί το ποσό της αρχικής επένδυσης).

Καλύτερη πελατεία-στόχος

Τα προγράμματα αυτά ενδείκνυνται περισσότερο για όσους:

• Είναι σχετικά μικρής ηλικίας και προσπαθούν να χτίσουν ένα ικανοποιητικό συνταξιοδοτικό κεφάλαιο, όχι μέσα από ένα μεγάλο ποσό κεφαλαίου (που πιθανότατα δεν διαθέτουν) αλλά μέσα από τις πολλές ετήσιες επανεπενδύσεις μικρότερων ποσών (που μπορούν να διαθέσουν).

• Παρακινούνται από τα συνταξιοδοτικά προγράμματα να προχωρήσουν σε κάποιο περιορισμένο ποσό αποταμίευσης κάθε χρόνο, περικόπτοντας μικροσπατάλες και περιττά έξοδα.

• Δεν διαθέτουν μεγάλα ποσά στις τράπεζες και άρα οι όποιες τραπεζικές τους καταθέσεις δεν θα απέδιδαν ούτε καν 0,5% το χρόνο.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video