ΧΑ: Τα «σίγουρα» χαρτιά του ταμπλό!

Ποιες μετοχές του ΧΑ παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον μετά και την ανακοίνωση των ετήσιων οικονομικών τους καταστάσεων. Τα «σίγουρα» χαρτιά της μεγάλης και της μικρής κεφαλαιοποίησης. Γράφει ο Δ. Τζάνας.

ΧΑ: Τα «σίγουρα» χαρτιά του ταμπλό!

Από την ανάλυση του συνόλου των αποτελεσμάτων των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο της Αθήνας εταιρειών, προκύπτει ότι η κερδοφορία, η χρηματοοικονομική υγεία και η βελτιωτική πορεία των βασικών μεγεθών της σε συνδυασμό με την ισχυρή πιθανότητα να συνεχιστεί η ανάπτυξή τους και στο μέλλον, καθιστούν σημαντικό αριθμό εταιρειών στα παρόντα επίπεδα τιμών ελκυστικές επενδυτικές επιλογές.

Ιδιαίτερα μάλιστα στην παρούσα συγκυρία απαξιωτικής εικόνας του ελληνικού χρηματιστηρίου με το Γενικό Δείκτη κάτω από τις 800 μονάδες, την αποχή επενδυτικών κεφαλαίων και την υψηλή μεταβλητότητα, αποτέλεσμα της δραστηριοποίησης κεφαλαίων με βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Παρά την υφιστάμενη δυσμενή μακροοικονομική κατάσταση, θεωρώ ότι επιλεκτικές τοποθετήσεις στις παρατιθέμενες εταιρείες δικαιολογούνται τόσο για λόγους καταλληλότητας ως ασφαλούς επενδυτικού καταφυγίου όσο και για λόγους ανάληψης βάσιμων προσδοκιών για αποκόμιση σημαντικών μελλοντικών κερδών, με δεδομένη τη χαμηλή σημερινή τους τιμολόγηση.

Έτσι, καταγράφω δύο ευρείες κατηγορίες εταιρειών, στην υψηλή-μεσαία κεφαλαιοποίηση και στη μικρή για τις οποίες η επενδυτική επιλογή είναι ανεπιφύλακτη είτε με κάποιες παραδοχές.

1. Εταιρίες υψηλής & μεσαίας κεφαλαιοποίησης

Α. Προτεινόμενες χωρίς επιφυλάξεις.
ΟΤE - Coca-Cola HBC - ΟΠΑΠ – ΤΙΤΑΝ - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – ΜΕΤΚΑ – FF Group – Αεροπορία Αιγαίου – ΕΛΒΑΛ – Τέρνα Ενεργειακή – Sarantis – Πλαίσιο –JUMBO.

Β. Με επιφυλάξεις λόγω της κρατικής ιδιοκτησίας, προτείνονται οι εταιρείες: ΔΕΗ- ΕΥΔΑΠ – ΕΥΑΘ- ΟΛΠ- ΟΛΘ.

Γ. Με επιφυλάξεις λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος, αλλά θετικών προοπτικών, προτείνονται οι εταιρείες MOTOR OIL και Ελληνικά Πετρέλαια.

2. Εταιρίες μικρής κεφαλαιοποίησης

Α. Προτεινόμενες χωρίς επιφυλάξεις
MLS – KLEEMAN – Πετρόπουλος- AUTOELLAS – Πλαστικά Θράκης – Πλαστικά Κρήτης.

Β. Προτεινόμενες με επιφυλάξεις για διάφορους λόγους (χαμηλή εμπορευσιμότητα ή άλλες αβεβαιότητες για τις προοπτικές τους).
ΚΑΡΕΛΙΑΣ - ΙΝΤΡΑΚΟΜ – FLEXOPACK - ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ, ΚΑΝΑΚΗΣ - Μύλοι Λούλη.

3. Σχόλιο για τις τράπεζες

Ερωτηματικά πολλά εξακολουθούν να υπάρχουν για τις τράπεζες (απώλεια καταθέσεων, ύψος NPL's στο 1ο τρίμηνο 2015, πιθανή ανάγκη νέας ανακεφαλαιοποίησης κ.α.). Παρά τις ιστορικά χαμηλές τιμές τους και τον ευτελισμό των αποτιμήσεων, οι επενδύσεις σε αυτές συνιστούν ακόμη κίνηση υψηλού επενδυτικού κινδύνου!

Συμπέρασμα: Το ελληνικό χρηματιστήριο διαθέτει επιλογές με χαρακτηριστικά επενδυτικού καταφυγίου και ελπιδοφόρων προοπτικών για το μέλλον, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα του 2014, η ορατότητα για τις οποίες έχει ως προαπαιτούμενο τη δραστική μείωση του ελληνικού country risk που συνεχίζει να είναι στα ύψη, όπως δείχνουν και οι αποδόσεις των 10 ετών ομολόγων (στο 11,8% !).• Ο κ. Δημήτρης Τζάνας είναι οικονομολόγος

 

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video