Ανακάλυψη νέων ταλαντωτών

Μέρος 2ο: Ο δείκτης ChartMill-Value

Ανακάλυψη νέων ταλαντωτών

Στο πρώτο μέρος αυτής της σειράς άρθρων αναπτύξαμε τον αποκαλούμενο δείκτη ChartMill-Value Indicator (CVI). Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε λεπτομερώς με τη χρήση και τα πλεονεκτήματα αυτού του ταλαντωτή. Ο ChartMill-Value Indicator (CVI) είναι ένας βραχυπρόθεσμος ταλαντωτής που προσπαθεί να συλλάβει υπεραγορασμένα και υπερπουλημένα στησίματα. Η στατιστική κανονικοποίησή του, την οποία έχουμε περιγράψει στο πρώτο μέρος του άρθρου, είναι διαφορετική από εκείνη άλλων γνωστών ταλαντωτών. Έτσι δεν “κολλάει” σε υπεραγορασμένες ή υπερπουλημένες περιοχές σε ισχυρές τάσεις, το οποίο συνήθως ισχύει με άλλους ταλαντωτές με βάση το εύρος. Δεύτερον, ο CVI δεν έχει το πρόβλημα της χρονικής καθυστέρησης που παρουσιάζεται με άλλους ταλαντωτές, οι οποίοι βασίζονται σε κινητούς μέσους όρους. Καθώς αυτός ο δείκτης δεν απαιτεί την εισαγωγή παραμέτρων, είναι απόλυτα αντικειμενικός.

 

» Περιοχές συναίνεσης και υπερβολής

Ο CVI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε χρονικό ορίζοντα. Τιμές μεταξύ μείον τέσσερα και συν τέσσερα υποδεικνύουν μια συναίνεση σε σχέση με το τρέχον επίπεδο τιμών και την εύλογη αξία του συναλλασσόμενου υποκειμένου. Μεταξύ του τέσσερα και του οκτώ, έχουμε μια μικρή υπερτίμηση. Όλες οι τιμές πάνω από οκτώ δείχνουν μια σημαντική, προσωρινή υπερτίμηση. Ωστόσο, το τελευταίο συμβαίνει σε αυτόν τον δείκτη πολύ σπάνια, αν και δεν κινείται σε συγκεκριμένο εύρος. Αντιθέτως, τιμές μεταξύ μείον τέσσερα και μείον οκτώ δείχνουν μια μικρή υποτίμηση, ενώ τιμές κάτω του μείον οκτώ θεωρούνται ως μεγαλύτερη υποτίμηση. Αυτές οι τιμές δεν είναι “γραμμένες σε πέτρα”. Για να επωφεληθείτε από τον CVI, το επίπεδο επτά και μείον επτά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να λαμβάνετε υπερτιμημένα και υποτιμημένα σήματα. Όσο πιο μακριά από το μηδέν είναι τα επιλεγμένα επίπεδα μας, τόσο πιο αξιόπιστα είναι τα σήματα, αλλά εμφανίζονται λιγότερο συχνά.

 

Η εφαρμογή

Η σωστή ισορροπία μεταξύ ενός επαρκούς χώρου για μια συναλλαγή και του αναγκαίου στοπ για έλεγχο του ρίσκου είναι σημαντική για να αποφευχθεί η ενεργοποίηση του στοπ πριν από την πραγματική μετακίνηση της τάσης. Ακριβώς σε αυτό το σημείο, ο CVI μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος.

Ρίξτε μια ματιά στο διάγραμμα 1. Βλέπετε μια ανάπτυξη τιμών με μια βραχυπρόθεσμη υπερτίμηση (CVI μεγαλύτερος του τέσσερα). Η συναλλαγή καθυστέρησε μέχρι που ο CVI έπεσε κάτω από το μείον οκτώ (πράσινη γραμμή). Επιπλέον, εμφανίζεται η είσοδος μετά την υψηλότερη τιμή του CVI της εβδομάδας (5,53) (κυανή γραμμή). Σε καθυστερημένη συναλλαγή προκύπτει μια πολύ μικρότερη αντίθετη μετακίνηση. Με μια καθυστερημένη είσοδο μπορείτε να αυξήσετε τις πιθανότητές σας για μια επιτυχή συναλλαγή, αντί να ενεργοποιηθεί το στοπ πρόωρα. Αν συναλλασσόμασταν μόνο υποτιμημένα στησίματα, θα μπορούσαμε να επιτύχουμε μια πολύ καλύτερη αναλογία νίκης/ήττας. Μια χαμηλότερη αρχική μετακίνηση των συναλλαγών μας στην αρνητική περιοχή - που ονομάζεται επίσης Adverse Recursion - θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε λιγότερες συναλλαγές με απώλειες. Όσο λιγότερα στησίματα συναλλασσόμαστε σε περιόδους με αυξανόμενη ποιότητα σημάτων, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να ενεργοποιηθεί το στοπ. Επομένως, χρησιμοποιούμε μόνο στησίματα όπου είτε ήδη υπάρχει μια υποτίμηση, είτε το σήμα ακολουθεί πολύ σύντομα.

Το διάγραμμα 2 δείχνει την μετοχική καμπύλη μιας προσομοίωσης κατά τη διάρκεια μερικών μηνών ισχυρής ανοδικής τάσης. Εμφανίζεται η μέση συναλλαγή, όπου υπήρξε μια υποτίμηση (CVI μικρότερος του μείον οκτώ) εντός της επόμενης εβδομάδας. Αν δεν υπάρχει μια τέτοια υποτίμηση, η συναλλαγή δεν πραγματοποιείται. Η προσομοίωση βασίστηκε σε χιλιάδες τυχαίες εισόδους. Μια τυχαία είσοδος έδωσε ένα αρχικό μέγεθος απωλειών έως και δέκα τοις εκατό. Από την άλλη, υπάρχει μόνο ένα μικρό αρχικό μέγεθος απωλειών αν η τυχαία είσοδος αναβληθεί μέχρι ο CVI να πέσει κάτω από το μείον οκτώ (ή το στήσιμο εγκαταλείπεται όταν ο CVI δεν πέφτει την επόμενη εβδομάδα κάτω από το μείον οκτώ). Σε αυτή τη προσομοίωση δε λήφθηκαν υπόψη τα έξοδα. Φαίνεται ξεκάθαρο, ωστόσο, πόσο σημαντική είναι η χρήση του CVI. Σε παρόμοιες προσομοιώσεις, σε μια καθοδική αγορά με θέσεις πώλησης, παρατηρήθηκε ένα συγκρίσιμο αποτέλεσμα.

Ένα ακόμη βήμα

Ο συντάκτης χρησιμοποιεί την εμφανιζόμενη προσομοίωση προκειμένου να διερευνήσει περαιτέρω τις δυνατότητες του CVI. Για αυτό το λόγο, έχει συγκρίνει τη μέση πορεία συναλλαγής διαφορετικών στρατηγικών. Μία από τις στρατηγικές βασίζεται στο υποτιμημένο φίλτρο, όταν η τιμή του CVI τείνει να είναι κάτω από το μείον επτά. Επιπλέον, υπάρχει μια υπερτιμημένη στρατηγική εισόδου, όπου η αγορά ακολουθεί μόνο όταν ο CVI είναι μεγαλύτερος του επτά. Η τρίτη στρατηγική εισόδου είναι μια απλή μέθοδος μέσης τιμής, όπου η αγορά πραγματοποιείται κάθε πρώτη μέρα του μήνα. Για σύγκριση, είχε προσθέσει μια καθαρώς τυχαία είσοδο, καθώς και μια τυχαία είσοδο, η οποία εκτελείται μόνο εάν ο CVI είναι κάτω από μείον επτά. Επομένως, συγκρίνουμε πέντε στρατηγικές. Το τεστ πραγματοποιήθηκε σε μια καθαρά ανοδική αγορά. Συγκρίθηκαν οι πρώτες 50 ημέρες μετά την είσοδο (διάγραμμα 3).

Κατά μέσο όρο, τα συστήματα εισόδου είχαν αντίστοιχα την ακόλουθη τιμή CVI μετά από την είσοδο:

 

•      Καθαρά τυχαία είσοδος (πράσινη γραμμή): μείον 0,01

•      Υποτιμημένη είσοδος (κυανή γραμμή): μείον 7,70

•      Υπερτιμημένη είσοδος (γραμμή παύλα-τελεία): 7,53

•      Μέθοδος της μέσης τιμής (διακεκομμένη γραμμή): μείον 0,84

•      Υποτιμημένη τυχαία είσοδος (γραμμή με παύλες): μείον 8,09

 

Προφανώς, μια ανοδική αγορά δεν βοηθάει σε υπερτιμημένα συστήματα εισόδου, επειδή μετά βίας μπορείτε να βγάλετε χρήματα σε περιόδους όπου επανειλημμένα βρίσκεστε στην κόκκινη περιοχή. Η μέθοδος της μέσης τιμής έχει μια πολύ καλύτερη απόδοση - ακόμα καλύτερη και από την καθαρή τυχαία είσοδο. Αυτό ήταν αναμενόμενο, καθώς η μέθοδος της μέσης τιμής ευνοείται από το γεγονός ότι αγοράζονται περισσότερες μετοχές σε χαμηλότερες τιμές καθώς και λιγότερες μετοχές σε υψηλότερες τιμές. Το σύστημα εισόδου, όπου αγορές πραγματοποιούνται μόνο μετά από μια υποτίμηση, είχε την καλύτερη απόδοση σχεδόν καθόλη τη χρονική περίοδο του τεστ.

 

Συμπέρασμα

Ο CVI κατάφερε να συνεισφέρει, εμφανίζοντας μια υπερτίμηση ή υποτίμηση, σε σχέση με μια τρέχουσα σειρά συναίνεσης. Μπορεί να χρησιμεύσει ως πρόσθετος σε άλλα συστήματα για τον αποκλεισμό συναλλαγών με χαμηλή αναλογία νίκης/ήττας. Οι δοκιμές μας δείχνουν ότι με τον CVI τα αρχικά μεγέθη απωλειών μπορούν να μειωθούν, με τα οποία τελικά το στοπ ενεργοποιείται σε λιγότερες συναλλαγές. Μπορείτε να βρείτε τον δείκτη στην ιστοσελίδα www.chartmill.com. «

 

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video