Τεχνική ανάλυση για το πετρέλαιο

Οι κρίσιμες στηρίξεις για την τιμή του «μαύρου χρυσού».

Τεχνική ανάλυση για το πετρέλαιο

Σήμερα μετά απο καιρό ρίχνουμε μια ματιά στον μαύρο χρυσό. Έχουμε μια φάση στην οποία το πετρέλαιο έχει αρνητική ορμή.

Στο γράφημα μπορούμε να δούμε την εκρεμμότητα σε ανοδική αντίδραση η οποία εκτείνεται μέχρι τις 9 Ιουνίου, ενόσω βλέπουμε τις διορθώσεις.

Την προηγούμενη εβδομάδα δοκίμασε την πράσινη στήριξη των 45 δολαρίων και γύρισε.

Είναι δεδομένο οτι είναι δύσκολη η διάσπαση προς τα κάτω αυτού του επιπέδου αλλά παράλληλα παρατηρούμαι μια μέγιστη τιμή στόχο, εάν αυτό συμβεί, τα 42 δολάρια.

Εκεί βρίσκεται και μια στήριξη που έρχεται απο τα υψηλά του 1990 !

 

 

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video