Η τεχνική εικόνα για ΓΔ και FT 25

Oι σημαντικές στηρίξεις και αντιστάσεις.

Η τεχνική εικόνα για ΓΔ και FT 25

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο της διαπραγμάτευσης με αποτέλεσμα την αντίδραση του Γενικού Δείκτη προς τις 644,12 και του δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης προς τις 1.722,89 μονάδες παρουσιάζουμε κάποια τεχνικά σημεία με σημασία για ΓΔ και FTSE 25.

Eιδικότερα για το ΓΔ και δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης σημαντικές βραχυπρόθεσμες αντιστάσεις είναι στις 647 και 1.729 μονάδες αντίστοιχα. 

Σημαντικές στηρίξεις στις 630-625 και 1.686-1.680 μονάδες. 

Στόχοι με το θετικό σενάριο (ενός SLA) στις 656 και 1.765 αντίστοιχα.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video