Τεχνική ανάλυση για τον DAX

Σημείο κλειδί οι 11.420 μονάδες

Η κατάσταση στον γερμανικό δείκτη αναφοράς συνεχίζει να είναι ανησυχητική. Αν και είχαμε ένα ανοδικό κλείσιμο, ο DAX ούτε καν κατάφερε να φτάσει τους βραχυπρόθεσμους ΚΜΟ πριν να να φτάσουν οι πωλήσεις. Έχω σβήσει κάποιες γραμμές απο το διάγραμμα για να είναι πιο ξεκάθαρο. Εάν το ΣΜΕ του S&P γυρίσει προς τα κάτω, τότε το ίδιο θα πράξει και ο DAX και πιθανόν να χαθούν οι 11.420 μονάδες. Σε εκείνο το σημείο θα μπούν στο παιχνίδι και τα options για τα οποία μιλήσαμε εχθες. Οψόμεθα

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video