Τεχνική ανάλυση για τον DAX

Λίγο πριν τις 12.000 μονάδες. Θα τις περάσει?

Ο DAX βρίσκεται πάνω από την αντίσταση των 11.883 μονάδων που βλέπουμε στο κυρίως γράφημα ενώ στο γράφημα στην μικρότερη εικόνα φαίνεται οτι ο βραχυπρόθεσμος στόχος έχει ξεπεραστεί κατά πολύ πριν από δυο μέρες. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε οτι μπορούμε να φτάσουμε τις 12.000 μονάδες πολύ γρήγορα ενώ μετά θα πρέπει να δούμε πως θα συμπεριφερθεί διότι θα πρόκειται για μια αντίσταση κυρίως ψυχολογική σε στρογγυλό νούμερο. Μόνο η διάσπαση αυτού του επιπέδου θα ήταν σημαντική. Βλέπουμε επίσης στο ίδιο μικρότερο γράφημα το σήμα αγοράς που παράχθηκε σπάζοντας με ανοδικό κενό την αντίσταση στις 11.649 μονάδες. Ως εκ τούτου, θα είναι δύσκολο να εισέλθουμε εκ νέου στο πλάγιο κανάλι.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video