Δυο «συνθήκες» για να ενισχυθεί ο DAX

Κρίσιμη η συσχέτιση του γερμανικού δείκτη με το ευρώ.

Ο DAX θα μπορούσε να συνεχίσει την άνοδο, εν τούτοις, όπως δείχνει και το διάγραμμα, στις 11.463 μονάδες βρίσκεται η άνω ζώνη σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα την οποία ο δείκτης προσέγγισε την Παρασκευή.

Ο DAX μπορεί να ανέβει περαιτέρω όσο το Ευρώ παραμένει σε αυτά τα επίπεδα και δεν χάνεται η στήριξη των 11.248 μονάδων.

Όσο διατηρούνται αυτές οι δυο συνθήκες, το περιβάλλον είναι θετικό.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video