Διπλός πτωτικός σχηματισμός για DAX

Πιθανή η κίνηση προς τις 10.480 μονάδες για τον γερμανικό δείκτη.

Στον γερμανικό δείκτη παρατηρούμε οτι έχει παρουσιαστεί ένας διπλός πτωτικός σχηματισμός. Το γράφημα δείχνει ένα μακρύ πτωτικό κερί το οποίο αγκαλιάζει τα δυο προηγούμενα κεριά ενώ έχει κλείσει κάτω από την ανοδική τάση.

Αυτό, κατά τη γνώμη μας, θα οδηγήσει στο να μην κρατήσουν οι 10,480 μονάδες και συνεπώς ο DAX να συνεχίσει μια πτώση μέχρι τις 10.350 μονάδες.

Σε αντίθεση με τον αμερικάνικο δείκτη που οι ΚΜΟ ακόμα βρίσκονται σε καθεστώς αγοράς, αλλά δεν πιστεύουμε  ότι αυτό θα διαρκέσει πολύ.

Στο επόμενο γράφημα περί συναισθήματος, βλέπουμε πως έχουμε τοποθετηθεί κάτω από την άνω ζώνη του ΚΜΟ σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και αυτό είναι αρκετά αρνητικό.

Τώρα ο ίδιος ο ΚΜΟ είναι ο στόχος της πτώσης και τοποθετείται στις 10.100 μονάδες. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε εάν όντως φτάσει μέχρι εκεί.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video