Δύσκολη η άνοδος για τον DAX

Από τις 10.400 μονάδες έως και τις 11.000 έχουμε μια σωρεία αντιστάσεων.

Ο DAX επανέκτησε την στήριξη των 10.293 μονάδων ενώ παρατηρούμε, όπως και στον S&P 500, μια πλάγια κίνηση σε ένα μεγάλο εύρος ζωνών μεταξύ των 10.293 και 10.515 μονάδων.

Στη λεπτομέρεια στο γράφημα βλέπουμε τον ΚΜΟ να βρίσκεται στις 10.390 μονάδες και πρέπει ακόμα να δούμε τιμές σε εκείνο το σημείο.

Εάν ρίξουμε μια ματιά στις θέσεις των δικαιωμάτων προαίρεσης, βλέπουμε μια ζώνη στήριξης στις 10.200 και 10.300 μονάδες. Έτσι με μια ανοδική τάση η οποία περνά από τις 10.131 μονάδες σε συνδυασμό με αυτόν τον σχηματισμό στα options, αυτό το επίπεδο θα είναι δύσκολο να χαθεί.

Από πάνω έχουμε αρκετά options αγοράς στις 10.700 μονάδες και στις 10.400 μονάδες οπότε πιστεύουμε οτι αυτή η τελευταία τιμή θα λειτουργήσει και σαν αντίσταση. Στο τελευταίο γράφημα παρατηρούμε τις ζώνες των δικαιωμάτων προαίρεσης. Με κόκκινο χρώμα τις αντιστάσεις και με πράσινο τις στηρίξεις.

Από τις 10.400 μονάδες έως και τις 11.000 έχουμε μια σωρεία αντιστάσεων.

Μπορείτε να παρατηρήσετε οτι στην προηγούμενη λήξη, αυτή η ζώνη δεν διεσπάσθη και προς το παρόν το ίδιο πιστεύουμε οτι θα γίνει και με την επόμενη λήξη.

Στην καλύτερη των περιπτώσεων, ο γερμανικός δείκτης θα καταφέρει να διατηρηθεί στην ουδέτερη λευκή ζώνη.

Αλλά υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος στην πραγματικότητα προς το κάτω μέρος. Σήμερα ίσως να δούμε μια διόρθωση.

 

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video