Τεχνική ανάλυση για τον DAX

Θα περάσει την αντίσταση ή θα συνεχίσει την πλάγια κίνηση?

Σε αντίθεση με τον S&P500, o γερμανικός δείκτης αναφοράς ακόμα βρίσκεται επάνω από την γραμμή του 0.50. Ο DAX χθες δοκίμασε την ανοδική τάση σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα η οποία περνά από τις 10,612 μονάδες και γύρισε. Εν τούτοις συνεχίζει τις αποτυχημένες προσπάθειες να φτάσει την αντίσταση των 10,696 μονάδων. Οπότε σήμερα θα έχουμε άλλη μι αμέρα πλάγιας κίνησης. Μια πτώση κάτω από την καφέ γραμμή τάσης θα πυροδοτούσε καινούριες απώλειες μέχρι τις 10,476 μονάδες

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video