Η ακτινογραφία του τραπεζικού κλάδου

Γράφει ο Μιχαήλ Γελαντάλις

Οι στηρίξεις και οι αντιστάσεις για τις τράπεζες. Κρίσιμη η ζώνη των 672-680 μονάδων.

Kαθοδικά κινήθηκε ο τραπεζικός κλάδος στο ΧΑ και κατά τη χθεσινή συνεδρίαση.

Από την έκταση και τον χρονισμό της κίνησής του εξαρτάται (σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό) η συνολικότερη εικόνα του ΧΑ.

Κλάδος που, παρά τη μείωση της στάθμισης της βαρύτητας των μετοχών των 4 συστημικών τραπεζών, παραμένει οδηγός για την αγορά.

Σήμερα κυμαίνεται στο εύρος των 633,55-652,87 μονάδωνμε τον Ηλία Ζαχαράκη να σημειώνει πως επιχειρείται αναστροφή της τάσης (πτωτικής).
 
Ειδικότερα οι 672-680 μονάδες είναι κύρια αντίσταση και σε ενδεχόμενη κατοχύρωσή της μπορεί να ισχυροποιηθεί η τάση.

Οι 614 μον. είναι και μοναδική κοντινή στήριξη που σε ενδεχόμενη διάσπασή της μπορεί να οδηγήσει προς το χαμηλό των 563 μονάδων.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video