Κρίσιμες οι 1.520 μονάδες για τον FT 25

Γράφει ο Μιχαήλ Γελαντάλις

Τι αποκαλύπτει η τεχνική ανάλυση για το δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Λίγο-πολύ, αναμενόμενη η ανοδική αντίδραση από τις 1484 στις 1506 μονάδες. Οπως εκτιμά ο Β. Μαρκάκης δεν διαφοροποιεί την τεχνική εικόνα.

Ωστόσο η πλησιέστερη αντίσταση εντοπίζεται στις 1.513-1.514,8 απ' όπου διέρχεται το επίπεδο διόρθωσης 50% του πτωτικού από τις 1.541 στις 1.484 μον. και ο εκθετικός ΜΟ 30 ημερών.

Η αμέσως επόμενη διέρχεται από τις 1520 μονάδες.

Μόνο με την υπέρβασή της θα υπάρξουν κάποιες ελπίδες ότι, η πτώση ολοκληρώθηκε στις 1.484 μονάδες.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video