Τεχνική ανάλυση για τον DAX

Τι δείχνει ο Δείκτης Έντονης Τάσης και ποιά είναι τα επόμενα σημαντικά επίπεδα

Ο γερμανικός δείκτης τελείωσε την εβδομάδα πάνω από τις 10,300 μονάδες ενώ παρατηρούμε οτι βρισκόμαστε στο άνω μέρος του ΚΜΟ σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Επίσης, ο Δείκτης Έντονης Τάσης έχει αλλάξει επί τα βελτίω και σε ανοδικό και τώρα θα παραμείνει ως έχει όσο δεν βλέπουμε ένα κλείσιμο σε εβδομαδιαία βάση κάτω από τις 9,943 μονάδες ενώ δυο συναπτά κλεισίματα σε εβδομαδιαία βάση πάνω από τις 10,360 μονάδες θα δώσει ένα αγοραστικό σήμα σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.   Στο επόμενο διάγραμμα βλέπουμε τον DAX ο οποίος εξαρτάται τώρα από την επόμενη αντίσταση των 10,345 μονάδων. Ως εκ τούτου, έχουμε συμπεριλάβει στο γράφημα δυο κόκκινες γραμμές ενός  πιθανού καναλιού τιμών. Σήμερα βλεπουμε ένα άνοιγμα πάνω από τις 10,395 μονάδες και αν διασπαστούν οι 10,476 τότε η δυνατότητα για περαιτέρω άνοδο ενισχύεται και μέχρι τις 10,644. Το σενάριο αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε ακόμα και σήμερα

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video