Δυο σενάρια για τον χρυσό

Θα συνεχίσει η πτώση ή θα έχουμε αναστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης?

Ειδική ανάλυση για τον Χρυσό

Το μέταλλο των θεών είχε σημαντικές απώλειες τις τελευταίες δυο εβδομάδες. Και δεν είχε τιμές περίπου $ 5.000 η ουγγιά όπως προέβλεπαν οι γκουρού.Στο πρώτο διάγραμμα βλέπετε την παραβίαση της κόκκινης γραμμής στήριξης. Προς στιγμήν βρίσκεται στο 38,2% του Fibonacci. Σύμφωνα με την εποχιακή κυκλικότητα μπορεί να κατευθυνθεί λίγο ακόμη προς τα νότια, τουλάχιστον έως την ανοδική γραμμή τάσης, προτού υπάρξει αναστροφή της τάσης.Στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγουμε εάν δούμε το διάγραμμα με τον δείκτη Three-line-Break.  Όπως φαίνεται στο διάγραμμα έχει δοθεί σήμα- Short. Το μεσοπρόθεσμο σήμα αναστροφής παραμένει άθικτο μέχρι να έρθει ένα κλείσιμο πάνω από τις 1225 μονάδες. Κανονικά ένα τέτοιο σήμα έρχεται μετά από 7-8 μαύρες μπάρες. Τα τελευταία δυο χρόνια υπήρχαν όμως και εξαιρέσεις. Την μια ήταν μόνο 4 μπάρες και πριν από αυτό 17 μπάρες.Δυστυχώς βρήκε αντίσταση στην άνω γραμμή 800- ημερών, όπως δείχνει το τρίτο διάγραμμα. Η κάτω γραμμή 800-ημερών βρίσκεται στις 1173 μονάδες. Πιθανόν εκεί να σταματήσουν οι απώλειες.

Επίσης βλέπετε το μακροπρόθεσμο σήμα Bullnbär, το οποίο τελευταία έδειχνε σε διόρθωση. Η αντίθετη κίνηση προς τα κάτω δεν θα οδηγήσει σε αντίθετο σήμα, εκτός και εάν περάσει κάτω από τις 1150 μονάδες. Προς στιγμήν όμως δεν λογαριάζουμε με μια τέτοια κίνηση, διότι οι εξορυκτικές εταιρίες μείωσαν την τελευταία εβδομάδα τις πωλήσεις της παραγωγής τους.Στο τέταρτο διάγραμμα βλέπετε το Future του χρυσού και τα δεδομένα COT. Οι κόκκινες μπάρες είναι οι εμπορικοί συμμετέχοντες και δείχνουν τον δρόμο. Και εδώ υπήρξε δυνατό  σορτάρισμα. Αυτή τη φορά, ωστόσο, ήταν εξαιρετικά ακραίο. Την τελευταία φορά που είχαμε δει μια τέτοια περίπτωση ήταν το 2012. Έχουμε μαρκάρει τις σημαντικές ζώνες σορταρίσματος με κίτρινο κύκλο. Η τελευταία ζώνη στήριξης είναι ο ΕΚΜΟ-200-ημερών στις 1192 μονάδες. Βλέπετε ότι αυτός ο εκθετικός ΚΜΟ έχει επανειλημμένα χρησιμεύσει ως αντίσταση ή στήριξη. Στην τωρινή περίπτωση, ισχύει το δεύτερο, ως στήριξη.

Πότε θα έρθει η κίνηση?

Χθες, το κίτρινο μέταλλο γλίστρησε κάτω από τις 1200 μονάδες με το χαμηλό στις 1199 μονάδες.Στο τελευταίο διάγραμμα βλέπετε τα δεδομένα από τα δικαιώματα προαίρεσης. Στα 1200$ βρίσκουμε τον μεγαλύτερο όγκο των Put. Η καθοδική παραβίαση τους περισσότερο από  τρεις μονάδες θα παρακινήσει τους κατόχους σε κάλυψη μέσω σορταρίσματος του Future. Δώστε προσοχή στις 1197 μονάδες. Εάν παραβιαστεί αυτό το σημείο, τότε θα πάει γρήγορα χαμηλότερα κατά 20-30 δολάρια. Σε αντίθετη περίπτωση, θα μπορούσε να σχηματίσει έναν πυθμένα, αλλά δεν είναι απαραίτητο.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video