Αντιμέτωπος με διαδοχικές αντιστάσεις ο DAX

Το ερώτημα παραμένει: θα καταφέρει να σπάσει το πλάγιο-εύρος προς την μια ή την άλλη κατεύθυνση?

Παράμετροι για τον DAX

Τρέχουσες αντιστάσεις:. 10.000; 10.019; 10.069-10106; 10.191

Τρέχουσες στηρίξεις: 9500; 9756

 

Θεωρητικά έχουμε ένα εποχιακό χαμηλό. Όπως δείχνει το διάγραμμα της εποχιακής κυκλικότητας το επόμενο υψηλό θέλει να είναι στις 19 Ιουλίου. Θα έπρεπε όμως να περάσει τις αντιστάσεις στις 10.100 και 10.107 μονάδες. Βλέπετε επίσης και μια αρνητική ανοδική σφήνα, η οποία εάν λυθεί δίνει χώρο έως τις 9500 μονάδες. Αυτό το διάγραμμα είναι αντίθετο με την εποχιακή κυκλικότητα, και δυστυχώς η πρόβλεψη δεν γίνεται ευκολότερη εάν δούμε στο επόμενο διάγραμμα τον δείκτη Bull(18), ο οποίος είναι κοντά στην πράσινη ζώνη σχηματισμού πυθμένα. Όμως ο DAX έπεσε χθες κάτω από την γραμμή λαιμού του σχηματισμού Κεφάλι-Ώμοι. Η παραβίαση των 9756 μονάδων μπορεί να οδηγήσει έως τις 9021 μονάδες.

 

 

Οι γραμμές των Advance-Decline είναι κάτω από τις μπλε γραμμές σήματος, και συνεπώς bearish. Έχει ενδιαφέρον, διότι η μεσαία μπλε γραμμή είναι ανοδική και ο τεχνικός δείκτης είναι επίσης κάτω από την γραμμή σήματος σε άνοδο. Κάτι τέτοιο έχει να συμβεί πάνω από πέντε χρόνια. Τουλάχιστον ο κάτω δείκτης, ο οποίος λαμβάνει υπόψη όλες τις γερμανικές μετοχές, δείχνει ότι η καθοδική τάση τώρα αρχίζει, σύμφωνα με την γραμμή του Advance-Decline.Στο ενδο-ημερήσιο επίπεδο, ο DAX είναι υποψήφιος για Short εάν περάσει κάτω από τις 9789 μονάδες. Χθες το πρωί είχε κατά την διαπραγμάτευση υψηλή διακύμανση. Πρώτα έπεσε στις 9800 μονάδες και μετά ανέβηκε στις 9970 μονάδες και ακολούθησε πάλι πτώση.Στο τελευταίο διάγραμμα βλέπετε τον δείκτη TLB (Three Line Break). Η γρήγορη χθεσινή άνοδος οδήγησε σε σήμα αγοράς. Η κόκκινη οριζόντια γραμμή σηματοδοτεί την περιοχή η παραβίαση της οποίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα νέο σήμα-πώλησης. Όσο όμως ο γερμανικός δείκτης κινείται μεταξύ των 9789 και 9950 μονάδων δεν αλλάζει τίποτα.

Το ερώτημα παραμένει: θα καταφέρει να σπάσει το εύρος προς την μια ή την άλλη κατεύθυνση? Επί του παρόντος, επιλέγουμε την νότια κατεύθυνση. Εάν τότε υπάρξει δυναμική κίνηση, είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, διότι η οικονομία αναπτύσσεται. Σύμφωνα με τα χθεσινά δεδομένα, η γερμανική βιομηχανία βρίσκεται σε θετικό έδαφος.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video