Σε φάση αναμονής S&P 500 και DAX

Η επιβεβαίωση του σχηματισμού Ωμοι, Κεφάλη, Ώμοι θα δώσει σήμα για συνέχιση της πτώσης.

Σήμερα θα είμαστε σύντομοι, διότι η μικρή ημερομηνία λήξης είναι ο καθοριστικός παράγοντας της σημερινής διαπραγμάτευσης. Το παράγωγο είναι σήμερα σαφώς θετικό.

Αλλά εάν γνωρίζετε ότι στο Σικάγο στο CBOE τις πρώτες ώρες της διαπραγμάτευσης εκκαθαρίζονται τα Options στον δείκτη ενώ το απόγευμα έχουν σειρά τα Options στα Future, τότε θα κρατούσατε επιφυλακτική στάση. Συμβαίνει συχνά αυτή η άνοδος να είναι τεχνητή, για να εξασφαλίσουν μια καλή τιμή για τα πρώτα Options.

Στο διάγραμμα βλέπετε ότι η κάτω πράσινη γραμμή στήριξης έχει παραβιαστεί. Η νέα πλέον αντίσταση βρίσκεται στις 2048 μονάδες. Μέχρι εκεί υπάρχει περιθώριο για σήμερα. Εάν επιβεβαιωθεί το καθοδικό σήμα, τότε να λογαριάζουμε πτώση έως τις 2012 μονάδες.

Στην μικρότερη εικόνα βλέπετε τον σχηματισμό Κεφάλι-Ώμοι. Ο S&P 500 πήγε σχεδόν ακριβώς έως την γραμμή λαιμού. Συμβαίνει συχνά, για να δοκιμάσει τους συμμετέχοντες. Εάν τις επόμενες μέρες δεν γλιστρήσει παρακάτω, τότε θα ακυρωθεί ο συναγερμός και θα υπάρχει η πιθανότητα ανοδικής διάσπασης του δεξιού ώμου, το οποίο είναι ένα πολύ bullish σήμα. Μια σαφής εκτίμηση για σήμερα δεν είναι δυνατή λόγω της ημερομηνίας λήξης.

Παράμετροι για τον S&P 500 Index

Τρέχουσες αντιστάσεις: 2046-2055; 2080; 2097; 2110

Τρέχουσες στηρίξεις: 2000; 2012

 Παράμετροι για τον DAX

Τρέχουσες αντιστάσεις: 10.000; 10.019; 10.069-10106; 10.191

Τρέχουσες στηρίξεις: 9500; 9756

 

Ο DAX , σε αντίθεση με τον S&P 500, παραβίασε την γραμμή λαιμού με κλείσιμο. Λείπει η επιβεβαίωση, τότε μόνο μπορούμε να λογαριάζουμε με το στόχο στις 9021 μονάδες. Η στήριξη στις 9756 μονάδες παραμένει άθικτη. Ένας συνδυασμός καθοδικής διάσπασης αυτής της στήριξης και επιβεβαίωσης του σχηματισμού ΩΚΩ θα ήταν σήμα για συνέχιση της πτώσης. Επειδή σήμερα έχουμε την μικρή ημερομηνία λήξης οποιαδήποτε εκτίμηση θα ήταν επιρρεπής σε λάθη.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video