Σε οριακή φάση ο S&P 500

Κοντά σε σημαντική στήριξη. Θα την κρατήσει? Τι δείχνει η τενική ανάλυση.

Παράμετροι για τον S&P 500 Index

Τρέχουσες αντιστάσεις: 2080; 2097; 2110

Τρέχουσες στηρίξεις: 2009; 2046-55

Ποιος θα περίμενε ότι ο S&P 500 θα στεκόταν πάλι στην σημαντική στήριξη των 2046 μονάδων. Στο πρώτο διάγραμμα ο στόχος βρίσκεται κάτω από το χθεσινό χαμηλό (2040,82) στον ΚΜΟ 200-ημερών στις 2012 μονάδες. Επειδή την Παρασκευή είναι η μικρή ημερομηνία λήξης και σήμερα το απόγευμα στις 20.00 η ώρα θα δημοσιευτούν τα πρακτικά της συνεδρίασης για την νομισματική πολιτική, υπάρχει η πιθανότητα καθοδικής διάσπασης της γραμμής.

 Το δεύτερο διάγραμμα δείχνει τα δεδομένα για τα δικαιώματα προαίρεσης, τα οποία λήγουν αυτή την εβδομάδα. Εδώ βλέπουμε την ζώνη στήριξης μεταξύ των 2020 και 2040 μονάδων. Σύμφωνα με αυτό το γράφημα πρέπει να γλιστρήσει κάτω από τις 2037 μονάδες για να καλυφθούν τα Put-Options, και να ενισχυθεί η καθοδική η πτωτική ώθηση. Μέχρι τότε όλα είναι ανοιχτά.Το τρίτο διάγραμμα δείχνει την θέση του δείκτη RoC. Πριν τρεις εβδομάδες είχε σήμα πώλησης, το οποίο ήρθε μερικές μέρες αργότερα. Το σήμα ήταν σχετικό με την παραβίαση του 10-ημερών χαμηλού. Εάν λοιπόν παραβιαστεί το χθεσινό χαμηλό, τότε θα έχουμε συνέχιση της τάσης. Στον δείκτη που βλέπουμε από κάτω, δεν υπάρχει η πιθανότητα αλλαγής της τάσης, για αυτό θα ήταν καλύτερα να περιμένουμε πρώτα την καθοδική διάσπαση του ΚΜΟ-200-ημερών.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video