Πού σταματά ο... κατήφορος για τον S&P 500

Η διόρθωση ξεκίνησε. Που μπορεί να σταματήσει και τι δείχνει ο δείκτης Envelopes?

Παράμετροι για τον S&P 500 Index

Τρέχουσες αντιστάσεις: 2080; 2097,50; 2116

Τρέχουσες στηρίξεις: 2009; 2045-50

 

Πριν ξεκινήσουμε, να αναφέρουμε ότι όλοι οι δείκτες-μετοχών έχουν σχηματίσει ένα επιβεβαιωμένο σήμα πώλησης με βάση το σύστημα RoC. Η αλλαγή της τάσης ενδεχομένως να έχει ξεκινήσει.

Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά έχει γυρίσει προς τα κάτω. Ενώ δεν έχει δημιουργηθεί νέο χαμηλό, ωστόσο η τιμή κλεισίματος ήταν κάτω από το χαμηλό της Παρασκευής. Η περιοχή στήριξης στις 2050 μονάδες, όπως βλέπετε στο διάγραμμα ως πράσινη ανοδική γραμμή τάσης, μπορεί να είναι ο επόμενος στόχος. Μόνο τότε θα μπορούσε να υπάρξει αναπήδηση. Όπως αναφέραμε πριν η αλλαγή της τάσης πιθανόν να έχει ξεκινήσει, οπότε οποιαδήποτε ανοδική κίνηση χαρακτηρίζεται ως αντίδραση. Τουλάχιστον, αυτό ισχύει και για τις επόμενες 2-3 ημέρες.

Στην μικρότερη εικόνα βλέπετε τον ΚΜΟ 52 ημερών και τους αντίστοιχους ‘φακέλους’ (Envelopes). Οι μελέτες των ιστορικών διαγραμμάτων δείχνουν ότι μπορεί να οδηγηθεί προς τα εκεί και μόνο τότε να σταματήσει. Αν παρατηρήσουμε μόνο την μικρότερη εικόνα, αναμένεται να δημιουργηθεί πυθμένας στις 2031 μονάδες. Αυτό στο μεγαλύτερο διάγραμμα θα σήμαινε διάσπαση εάν η αναπήδηση στον ΚΜΟ 52 ημερών δεν οδηγήσει τον δείκτη πάνω από τις 2050 μονάδες.

Ο ΚΜΟ 200 ημερών βρίσκεται στις 2020 μονάδες. Εκεί, τουλάχιστον πρέπει να σταματήσει ο αμερικανικός δείκτης, αλλιώς θα οδηγηθεί πολύ γρήγορα κάτω από τις 2000 μονάδες. Τα δεδομένα από την αγορά παραγώγων δείχνουν για σήμερα προς τον νότο.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video