Τεχνική ανάλυση για τον S&P 500

Συσσώρευση σε υψηλά επίπεδα. Τι δείχνει ο δείκτης Advance-Decline?

Παράμετροι για τον S&P 500 Index

Τρέχουσες αντιστάσεις: 2097,50; 2116

Τρέχουσες στηρίξεις: 2009; 2055; 2073; 2080-2086

 


Η χθεσινή διαπραγμάτευση του S&P 500 δεν έχει να προσθέσει κάτι. Ο αμερικανικός δείκτης αντιμετωπίζει την άνω ανοδική γραμμή τάσης και κρατήθηκε έως το τέλος σε αυτή την περιοχή, χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις. Ο ΚΜΟ 9 ημερών έχει ανέβει πάνω από την τρέχουσα τιμή. Αλλά, όπως είπαμε, όσο δεν πέφτει κάτω από τις 2080 μονάδες, πρόκειται απλά για μια φυσιολογική συσσώρευση, διότι ο δείκτης Sentiment παραμένει θετικός.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένες μετοχές έχουν πέσει αισθητά τις τελευταίες ημέρες, οι γραμμές των Advance-Decline είναι ακόμα σε θετικό έδαφος. Και οι δυο δείκτες βρίσκονται πάνω από την μπλε γραμμή σήματος. Η γραμμή A / D των μετοχών του S & P έχει σχηματίσει και νέο πολυετές υψηλό. Προειδοποιητικά σήματα υπάρχουν ((Nasdaq 100, Dow Utilities και Μεταφορών, όπως είδαμε τις τελευταίες μέρες), ωστόσο ο τόνος παραμένει θετικός.

Ωστόσο, αυτό σήμερα θα μπορούσε να αλλάξει εξαιτίας της Fed, αλλά την κίνηση πιθανόν να την δούμε από την Πέμπτη. Εάν συνεχίσει σήμερα ανοδικά, τότε αύριο θα υπάρξει αλλαγή της τάσης. Εάν πέσει σήμερα, τότε αύριο θα συνεχίσει προς τα πάνω.

Το παράγωγο είναι ελαφρώς αρνητικό. Θα περιμένουμε.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video