Δεν αποκλείεται η αποκόμιση κερδών για τον S&P 500

Όσο ανεβαίνει τόσο πιο σίγουρη η... αποκόμιση των κερδών.

Από σήμερα θα έχει ενδιαφέρον, διότι ο S&P 500 θα είναι στην κορυφή του ανοδικού τριγώνου. Συνήθως προκύπτει ένα μεγάλο καθοδικό κερί. Όπως φαίνεται στο πρώτο διάγραμμα ο στόχος είναι οι 2020 μονάδες – από εκεί περνάει και ο ΚΜΟ 200 ημερών.Επίσης έχουμε ένα Doji, το οποίο δείχνει την ασυμφωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά. Εάν σε αντίθετη περίπτωση συνεχίσει προς τα πάνω τότε αραιώνει ο αέρας πάνω από τις 2064 μονάδες. Εκεί ξεκινάει και η ζώνη αντίστασης.


Εάν δούμε τα δεδομένα των δικαιωμάτων προαίρεσης, τότε βλέπουμε ότι ο αμερικανικός δείκτης στέκεται στο σημείο όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος όγκος των Call-Options τα οποία είναι in the money. Ο πρώτος μεγάλος όγκος των Puts-Options βρίσκεται στις 2000 μονάδες. Το διάγραμμα των δικαιωμάτων προαίρεσης δεν δείχνει προς τα κάτω. Από την άλλη δείχνει ότι ο αέρας προς τα πάνω αρχίζει να αραιώνει.

Υπολείπονται ακόμα δυο μέρες για το παρατεταμένο σαββατοκύριακο. Θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκόμιση κερδών. Εάν θα συμβεί έτσι είναι μια διαφορετική ιστορία.

Παράμετροι για τον S&P 500 Index

Τρέχουσες αντιστάσεις: 2064-2080

Τρέχουσες στηρίξεις: 1922; 1951; 2000; 2020; 2030

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video