Πώς θα κινηθεί το δολάριο Αυστραλίας

Αλλαγή της τάσης? Τι δείχνει η εποχιακή κυκλικότητα και το μακροπρόθεσμο διάγραμμα.

Το δολάριο Αυστραλίας κατάφερε μετά από ένα χαμηλό τον Ιανουάριο να ανέβει πάλι σημαντικά.Στο πρώτο διάγραμμα φαίνεται ότι διέσπασε ανοδικά την μεσοπρόθεσμη πτωτική γραμμή και την επανάκτηση μιας πρώην γραμμής στήριξης. Σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχιακής κυκλικότητας η άνοδος μπορεί να συνεχιστεί έως τις 28 Απριλίου. Ελάχιστος στόχος είναι 0,755$, κοντά στην ζώνη αντίστασης, την οποία έφθασε την Τετάρτη και χρησιμοποιήθηκε για αποκόμιση κερδών.Τώρα κοιτάξτε το μακροπρόθεσμο διάγραμμα με τον δείκτη Envelope. Στο διάγραμμα φαίνεται μια καθοδική σφήνα η οποία λύθηκε προς τα πάνω. Η άνω γραμμή δοκιμάστηκε ξανά όταν υποχώρησε η τιμή. Ο δείκτης Supertrend είναι ακόμα σε λειτουργία πώλησης, αλλά εάν κάνουμε τον συνηθισμένο υπολογισμό για τον στόχο της σφήνας, τότε το νομισματικό ζεύγος θα μπορούσε μέχρι το τέλος του Απριλίου να φθάσει έως τα 0,7763$.  Στην συνέχεια, τα περιθώρια στενεύουν.Ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη αλλαγή της τάσης, φαίνεται στο τελευταίο διάγραμμα με το σήμα από τον BullnBear. Πριν από δυο εβδομάδες είχαμε ένα αγοραστικό σήμα, το οποίο οδήγησε αργότερα σε υπέρβαση της γραμμής του ParabolicSAR. Επιπλέον, πέρασε πάνω από την ζώνη 52 ημερών. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αυτό που συνέβη το 2014 στην μαρκαρισμένη περιοχή. Η γραμμή 52 ημερών γύρισε προς τα πάνω. Εάν δεν γυρίσει προς αυτήν την κινητή γραμμή τότε αναμένονται τιμές πάνω από 0,82$.

Η εκτίμηση για το μακροπρόθεσμο διάγραμμα ακυρώνεται μόνο με πολυήμερο κλείσιμο κάτω από την πράσινη γραμμή στήριξης.

 

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video