Αντικρουόμενα σινιάλα για τον S&P 500

Από την μια έχουμε αγοραστικό σήμα σύμφωνα με τον κύκλο Hurst και από την άλλη έχουμε φθάσει σε μια ζώνη αντίστασης σύφωνα με την μέθοδο Curtis-Faith. Τι θα συμβεί?

Έφθασε την ζώνη αντίστασης στις 2000 μονάδες. Υπήρξε η πρώτη αποκόμιση κερδών. Το υψηλό της Παρασκευής είναι στις 2009 μονάδες, όπως δείχνει το διάγραμμα. Δεν έφθασε μόνο τις 2000 μονάδες αλλά και τ0 61,8% της καθοδικής κίνησης από τον Νοέμβριο έως Ιανουάριο.

Ο Fibonacci θα μπορούσε να προσαρμοστεί στο χαμηλό Φεβρουαρίου αλλά το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο. Παράμετροι για τον S&P 500 Index
Έφθασε την ζώνη αντίστασης στις 2000 μονάδες. Υπήρξε η πρώτη αποκόμιση κερδών. Το υψηλό της Παρασκευής είναι στις 2009 μονάδες, όπως δείχνει το διάγραμμα. Δεν έφθασε μόνο τις 2000 μονάδες αλλά και τ0 61,8% της καθοδικής κίνησης από τον Νοέμβριο έως Ιανουάριο. Ο Fibonacci θα μπορούσε να προσαρμοστεί στο χαμηλό Φεβρουαρίου αλλά το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο.

Στο διάγραμμα βλέπετε και μια ανοδική σφήνα, η οποία έχει ακόμα ισχύ. Εάν περάσει το υψηλό της Παρασκευής τότε αυτός ο σχηματισμός, ο οποίος λύεται συνήθως προς τα κάτω, ακυρώνεται.Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε δείξει σύστημα Curtis-Faith, όπως φαίνεται και στο παραπάνω διάγραμμα. Ακόμα και αυτή η άνοδος δεν οδήγησε σε αλλαγή της τάσης στον τεχνικό δείκτης στο κάτω μέρος του διαγράμματος. Το πωλητικό σήμα παραμένει άθικτο. Μπορεί η άνοδος να συνεχιστεί? Σε αυτό το σημείο θα ρίξουμε μια ματιά στον Hurst-Cycle.Την τελευταία εβδομάδα είχαμε ένα σήμα εξαιτίας της διασταύρωσης με την FLD-γραμμή. Ο στόχος όπως φαίνεται στο διάγραμμα δείχνει σε περαιτέρω άνοδος έως τις 2081 μονάδες. Το πότε και ένα επιτευχθεί, δεν μπορεί να ειπωθεί σύμφωνα με αυτή την τεχνική. Εάν δείτε το Σεπτέμβριο του περασμένου είχαμε την ίδια περίπτωση όπου πέτυχε λίγο αργότερα τον στόχο. Οι διορθώσεις δεν αλλάζουν τίποτα στον στόχο, παρά μόνο εάν περάσει πάλι κάτω από την καφέ γραμμή FLD. Υπάρχει ακόμα ένας κανόνας: Ένα χαμηλό στην γραμμή FLD συνοδεύεται πάντα από ένα υψηλό. Εάν αυτό ισχύει τότε ο αμερικανικός δείκτης μπορεί να συνεχίσει την άνοδο για ακόμα 2-3 μέρες.

Από την μια έχουμε αγοραστικό σήμα από τον κύκλο Hurst και από την άλλη έχουμε φθάσει σε μια ζώνη αντίστασης από το σύστημα Faith.

Το απόγευμα της Παρασκευής μετά τις 22:00 ο δείκτης δέχθηκε πάλι πωλήσεις. Και σήμερα το πρωί συνέχισε με ελαφριά μείωση των τιμών στο παράγωγο. Ως εκ τούτου, προκύπτει ως σημερινός στόχος η πράσινη ανοδική γραμμή τάσης στις 1980 μονάδες, όπως φαίνεται και στο πρώτο διάγραμμα.

Παράμετροι για τον S&P 500 Index

Τρέχουσες αντιστάσεις: 2000; 2025

Τρέχουσες στηρίξεις: 1865-1885; 1900; 1920; 1951; 1993

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video