Τεχνική ανάλυση για το «ζεύγος» USD/YEN

Πιθανή μια μακροπρόθεσμη αλλαγή της τάσης στα 115 Yen.

Σύμφωνα με το διάγραμμα, η αδυναμία του αμερικανικού δολαρίου τελείωσε. Η στήριξης στα 111 Yen αποδείχτηκε ισχυρή. Το εποχιακό χαμηλό ήταν στις 26 Οκτωβρίου του περασμένου έτους, το οποίο αποδείχτηκε στην αρχή σωστό, μετά όμως λόγω της νεοεισαχθείσας πτωτικής τάσης αποδείχτηκε λάθος. Δεν μπόρεσε να συνεχίσει πέραν της άνω πτωτικής γραμμής τάσης και γύρισε προς τα κάτω. Το επόμενο εποχιακό υψηλό είναι να έρθει στις 8 Απριλίου.

Μπορούμε να υποθέσουμε, ότι πρόκειται απλά για μια αντίθετη κίνηση η οποία μπορεί να οδηγήσει έως τον ΚΜΟ 52 ημερών περίπου στα 116-117 Yen, εάν δεν ήταν στον δρόμο η μακροπρόθεσμη αντίσταση στα 115,53 Yen, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.
 

Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα βλέπετε και τον δείκτη Envelope. Το νομισματικό ζεύγος βρίσκεται στην μπλε ζώνη του ΚΜΟ 800 ημερών. Η άνω ζώνη λειτουργεί ως αντίσταση και βρίσκεται στην περιοχή των 115 Yen. Δεδομένου ότι ο δείκτης Supertrend βρίσκεται επίσης σε Sell-mode, και ο ΚΜΟ 200 ημερών στρέφεται προς τα κάτω, ίσως να λάβει χώρα μια μακροπρόθεσμη αλλαγή της τάσης. Δώστε προσοχή στα 115 Yen. 

Το τελευταίο διάγραμμα δείχνει τον δείκτη Three-Line-Break, ο οποίος παρά την αντίθετη κίνηση είναι ακόμα σε Sell-mode. Ένα σήμα αναστροφή της τάσης θα δημιουργηθεί όταν υπερβεί την προαναφερθείσα τιμή με ημερήσιο κλείσιμο. Σε αντίθετη περίπτωση, η τάση θα μπορούσε να συνεχίσει προς την στήριξη στα 110 Yen. O KMO 800 ημερών στο δεύτερο διάγραμμα περνάει από τα 109,42 Yen.

Η καθοδική τάση θα πρέπει να διακοπεί οριστικά το αργότερο σε αυτό το σημείο.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video