Ανοδική παραμένει η τάση για τον S&P 500

Βραχυπρόθεσμα η δυναμική του αμερικανικού δείκτη δεν φαίνενται να ανακόπτεται.

Παράμετροι για τον S&P 500 Index

Τρέχουσες αντιστάσεις: 2000; 2025

Τρέχουσες στηρίξεις: 1865-1885; 1900; 1920; 1951

Χθες είχαμε αναφέρει την μη αγροτική μισθοδοσία, η οποία μπορεί να φρενάρει τα χρηματιστήρια , σήμερα βλέπουμε ότι αυτό ήταν λάθος. Με κέρδος πάνω από δύο τοις εκατό στον S&P 500 έχουμε καθαρή υπέρβαση των 1951 μονάδων. Έτσι έχουμε ένα βραχυπρόθεσμο σήμα συνέχισης της τάσης.

Παραμένει το ερώτημα, αν η διόρθωση έχει ολοκληρωθεί και μια καινούργια τάση αρχίζει.Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, στον δρόμο προς τα πάνω θα συναντήσουμε τις 2000 μονάδες και τον ΚΜΟ 200 ημερών στις 2025 μονάδες. Στην μικρότερη εικόνα φαίνεται η υπέρβαση του ΚΜΟ 52 ημερών ο οποίος λειτουργεί ως αντίσταση σε πραγματικό χρόνο. Η ανοδική διάσπαση έγινε, και τώρα θα αλλάξουμε πλευρά σε Long.Το δεύτερο διάγραμμα δείχνει τα δεδομένα από τα δικαιώματα προαίρεσης τα οποία αφήνουν χώρο έως την αντίσταση στις 2000 μονάδες. Από εκεί και πέρα ο αέρας αρχίζει να αραιώνει.Ο Nasdaq 100 φθάνει κοντά στο στόχο στις 4413 μονάδες. Από εκεί περνάει και ο ΚΜΟ 200 ημερών. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν είχαμε λογαριάσει αυτή την κίνηση.

Το παράγωγο είναι σήμερα το πρωί πάνω κατά 3,5 μονάδες και βρίσκεται πάνω από την εύλογη αξία του. Παρ 'όλα αυτά, θα πρέπει να σκεφτούμε την μη αγροτική μισθοδοσία, διότι ίσως ωθήσει σε πρώτη αποκόμιση κερδών.

 

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video