Οι τρέχουσες αντιστάσεις για τον S&P 500

Τι δείχνει η στρατηγική του "Turtle Trader"?

Παράμετροι για τον S&P 500 Index

Τρέχουσες αντιστάσεις: 1951

Τρέχουσες στηρίξεις: 1845; 1865-1885; 1900; 1920

 


Προτού ξεκινήσουμε, να αναφέρουμε ότι την Παρασκευή θα ανακοινωθεί η μη αγροτική μισθοδοσία στην Αμερική. Μέχρι τότε οι παίκτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Στο ημερήσιο διάγραμμα ήρθε η επιβεβαίωση της αναστροφής από την Παρασκευή. Επίσης δυσκολεύεται με την γραμμή υψηλής τιμής κλεισίματος 10 ημερών. Θα μπορούσε να προσπαθήσει ξανά για την ανοδική διάσπαση και την δημιουργία νέου αγοραστικού σήματος, αλλά λείπουν νέοι αγοραστές. Όσο δεν περνάει τις 1951 μονάδες τόσο μεγαλώνει η πιθανότητα να γλιστρήσει ξανά προς τις 1920 μονάδες.Στο δεύτερο διάγραμμα βλέπετε τα σήματα από το 1988 σύμφωνα με την ‘’Στρατηγική του Turtle Trader’’ του Curtis Faith. Στο διάγραμμα χρησιμοποιούνται οι ΚΜΟ 100 και 350 ημερών. Το σύστημα έχει πιάσει τις μεγάλες φάσεις της τάσης. Από τα υψηλά του τελευταίου έτους δημιούργησε ένα σήμα πώλησης. Για να αλλάξει αυτό θα έπρεπε να δημιουργήσει ένα καινούργιο αγοραστικό σήμα. Ειδάλλως, στην καλύτερη περίπτωση θα κάνει μια πλάγια κίνηση για μερικούς μήνες ή να έχει την ίδια συμπεριφορά όπως το 2001 και 2008.

Μια πρώτη ένδειξη για την αντίθετη κατεύθυνση προς τα πάνω, θα είναι η αλλαγή της τάσης στο δείκτη Price-Oszillator. Αυτός μετρά την απόσταση μεταξύ των δυο ΚΜΟ.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video