Παραμένει υπό πίεση ο DAX

Αν χαθούν τα επίπεδα των 8.900 για το γερμανικό δείκτη τότε ανοίγει ο δρόμος για τις... 8345 μονάδες.

Χθες γράψαμε: «Προσέξτε, την νέα εβδομάδα, τις 9209 μονάδες. Εάν παραβιαστεί τότε είναι πιθανές περαιτέρω απώλειες των 500 μονάδων». Τα στοιχεία από το αμερικανικό παράγωγο έδειχναν σε αντίθετη αντίδραση, η οποία κατεστάλη εν τη γενέσει. Έχει κάνει ήδη 350 μονάδες προς τα κάτω.

Σήμερα, η σημαντική υποστήριξη θα είναι στις 8894 μονάδες. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, είναι η τελευταία στάση στο δρόμο προς τις 8344 μονάδες. Ο δείκτης Envelope, δείχνει προς τις 8675 μονάδες. Μόνο τότε η κίνηση θα είναι τόσο ισχυρή όσο του περασμένου Αυγούστου.

Τα αρνητικά στοιχεία δεν αφήνουν περιθώριο. Οι 8894 θα δοκιμαστούν τουλάχιστον μια φορά, και θα μπορούσαν να πέσουν.

Τρέχουσες αντιστάσεις: ; 9083; 9269 ; 9372; 9501; 9700; 9890; 10.000

Τρέχουσες στηρίξεις: 8344; 8500; 8894

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video