Παραμένει bearish ο DAX 30

Tι αποκαλύπτει η τεχνική ανάλυση για τον γερμανικό δείκτη. Οι στηρίξεις και οι αντιστάσεις.

O DAX ξεκίνησε την Παρασκευή με ένα ανοδικό χάσμα, ενώ στο παράγωγο είχαν γραφτεί 100 μονάδες απώλειες, τις οποίες επανέκτησε γρήγορα.

Στο διάγραμμα φαίνεται η πράσινη αντίσταση στο ίδιο ύψος με τον ΚΜΟ 18 ημερών. 

Μια πτώση κάτω από το χαμηλό της τετάρτης θα ήταν μοιραία. Σε αυτή την περίπτωση ο επόμενος στόχος βρίσκεται στις 10.000 μονάδες.

Στις 11 Ιανουαρίου θα υπάρξει νέο Briefing. Θα δούμε τότε, που θα βρίσκεται ο γερμανικός δείκτης.

Τρέχουσες αντιστάσεις: 10661; 10.980; 11.300, 11496

Τρέχουσες στηρίξεις: 10.000; 10.098; 10.516

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video