Τι αποκαλύπτει η τεχνική ανάλυση για τον FTSE 100

Οι τρέχουσες αντιστάσεις και στηρίξεις για τον βρετανικό δείκτη. Ποιο σενάρο κερδίζει πόντους.

Ο αγγλικός δείκτης εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα έχει θετική κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά η αλλαγή της τάσης είναι σε εξέλιξη.

Ο δείκτης θα πρέπει να κάνει ένα νέο χαμηλό κάτω των 5900 μονάδων. Είναι αυτό πιθανό? Το τρέχον επίπεδο τιμών είναι στην μπλε γραμμή, δηλαδή στις 6213 μονάδες.

Από ότι βλέπετε οι αποστάσεις είναι σχεδόν ίσες μεταξύ τους. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η πλάγια κίνηση θα συνεχιστεί, χωρίς να φανεί κάποια κίνηση στο διάγραμμα Three Line Break. Προσέξτε τις 6185 μονάδες.

Εκεί διέρχεται η στήριξη του δείκτη Three Line Break. Εάν παραβιαστεί αυτή η στήριξη τότε να υπολογίζετε με περαιτέρω απώλειες 150 μονάδων έως τις 6000 μονάδες.

Τρέχουσες αντιστάσεις: 6354; 6409; 6603
Τρέχουσες στηρίξεις: 5130; 6000; 6081; 6251

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video