Αναζητά κατεύθυνση ο FTSE 100

Ένα μικρό θετικό σήμα θα προκύψει όταν ο αγγλικός δείκτης περάσει τις 6389 μονάδες. Oι κρίσιμες αντιστάσεις.

Ο δείκτης FTSE 100 κρέμεται ακριβώς στην μέση των δυο γραμμών. Η καφέ πτωτική τάση έχει αναπροσαρμοστεί.

Ένα μικρό θετικό σήμα θα προκύψει όταν ο αγγλικός δείκτης περάσει τις 6389 μονάδες.

Ο στόχος του είναι μόνο 70 μονάδες παραπάνω, στις 6459 μονάδες.

Όπως βλέπετε, δεν συμβαίνει τίποτα τις τελευταίες μέρες και θα μπορούσε να γραφτεί οτιδήποτε. Όσο ο δείκτης δεν δίνει κάποιο ξεκάθαρο σήμα, δεν αλλάζει τίποτα.

Ο ημερήσιος στόχος είναι οι 6389 μονάδες, τότε θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί.

Τρέχουσες αντιστάσεις: 6251; 6320; 6459; 6603
Τρέχουσες στηρίξεις: 5130; 6000; 6090

 

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video