«Πολιορκεί» τις 11.000 μονάδες ο DAX 30

Κρίσιμα τα επίπεδα των 10.800 μονάδων για την μελλοντική πορεία του γερμανικού δείκτη.

Ο δείκτης DAX σχημάτισε ένα κερί αναστροφής ακριβώς κάτω από την αντίσταση των 11.000 μονάδων, και ήρθε σε επαφή με την στήριξη στις 10872 μονάδες.

Στην μικρότερη εικόνα είναι το τετράωρο διάγραμμα των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Ένα σήμα αλλαγής της τάσης προς τα κάτω θα δημιουργηθεί μόνο με κλείσιμο κάτω της κάτω ζώνης του δείκτη Envelope.

Δεδομένου ότι, ο κινητός μέσος όρος 9 ημερών στο ημερήσιο διάγραμμα λειτουργεί ως στήριξη, η συνέχιση της χθεσινής πτώσης θα έρθει μόνο όταν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης γλιστρήσουν κάτω από τις 10823 μονάδες.

Τρέχουσες αντιστάσεις: 11.021
Τρέχουσες στηρίξεις: 10.090; 10.188; 10.516

 

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video