Αδύναμος παραμένει ο FTSE 100

Κερδίζει πόντους το πτωτικό σενάριο για τον βρετανικό δείκτη. Οι κρίσιμες στηρίξεις και αντιστάσεις.

Ο αγγλικός δείκτης παραμένει αδύναμος. Ενώ οι άλλοι ευρωπαϊκοί δείκτες είτε έφθασαν σε νέο χαμηλό είτε ξεκίνησαν μια αντίθετη κίνηση προς τα πάνω, ο αγγλικός δείκτης βρέθηκε για λίγο κάτω της καφέ πτωτικής γραμμής τάσης.

Στο τέλος της ημέρας τα κατάφερε να κλείσει από πάνω. Οι δυο κινητοί μέσοι όροι βρίσκονται πλέον πάνω από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών. Μια επανάκτηση είναι αναγκαία, έτσι ώστε να δοθεί σήμα για την λήξη του συναγερμού.

Στην μικρότερη εικόνα φαίνεται ο δείκτης Envelopes. Ο δείκτης κρέμεται στο κενό. Εδώ, περιμένουμε μια δοκιμή του κινητού μέσου όρου 52 ημερών, στο κέντρο του διαγράμματος.

Μόνο μια ανοδική διάσπαση θα μπορούσε να εξουδετερώσει αυτό το σενάριο.

Τρέχουσες αντιστάσεις: 6485; 6603
Τρέχουσες στηρίξεις: 6074-6145; 6196; 6251

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video