Σε υπερ-αγορασμένη ζώνη ο DAX

Γιατί εντός των επόμενων δυο ημερών αναμένεται πτώση του γερμανικού δείκτη. Οι κρίσιμες αντιστάσεις.

Ο δείκτης Sentiment στο διάγραμμα του DAX έφθασε ήδη την υπέρ-αγορασμένη ζώνη. Το αργότερο εντός των επόμενων δυο ημερών αναμένεται πτώση του δείκτη έως την κόκκινη οριζόντια γραμμή.

Διαγραμματικώς, υπάρχει η δυνατότητα ανόδου έως τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών λίγο πάνω από τις 11.000 μονάδες ή ακόμα και έως την πτωτική γραμμή τάσης στις 11057 μονάδες.

Πιθανόν, όμως δεν θα τα καταφέρει τις επόμενες δυο μέρες. Ίσως προσπαθήσει να κλείσει το ανοδικό χάσμα στις 10.600 μονάδες.

Περισσότερα δεν αφήνει το διάγραμμα να πούμε.

Τρέχουσες αντιστάσεις: 11.057
Τρέχουσες στηρίξεις: 10.090 10.188 10.516

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video