Οι κρίσιμες αντιστάσεις για τον FTSE 100

Για τις πρώτες μέρες της εβδομάδας αναμένεται μια πλάγια κίνηση για τον βρετανικό δείκτη.

Ο δείκτης FTSE 100 κατάφερε να σπάσει την πτωτική τάση και ανέβηκε πάνω από την πράσινη γραμμή αντίστασης, αλλά όσο δεν υπάρχει δεύτερο κλείσιμο πάνω από τις 6452 μονάδες δεν έχουμε ανοδική προοπτική.

Θετικό θα ήταν, εάν επιβεβαιωνόταν η διάσπαση της τάσης.

Για τις πρώτες μέρες της εβδομάδας αναμένεται μια πλάγια κίνηση, και πιθανόν ένα Inside Day.

Τρέχουσες αντιστάσεις: 6287; 6367; 6452
Τρέχουσες στηρίξεις: 6074-6145; 6196; 6251

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video