Πώς θα κινηθεί ο χρυσός

Οι τεχνικοί σχηματισμοί και τί σήματα «εκπέμπουν». Ποια επίπεδα τιμών θεωρούνται κρίσιμα για την πορεία της τιμής του πολύτιμού μετάλλου.

Μετά από πολύ καιρό θα αναλύσουμε παρακάτω και πάλι τον Χρυσό, γιατί έχουμε ένα εποχιακό υψηλό.

Ο χρυσός συσσωρεύει μέχρι στιγμής σε έναν τριγωνικό σχηματισμό και μια διάσπαση προς την μια ή την άλλη κατεύθυνση θα δώσει τεχνικό σήμα.

Στο παραπάνω διάγραμμα, θα μπορούσαμε να λάβουμε σοβαρά τα σήματα όταν ο Χρυσός περάσει τα 1163 USD ή τα 1100 USD. Όσο δεν συμβαίνει αυτό οι διασπάσεις θα είναι ψευδείς. Η τελευταία γρήγορη κίνηση προς την κατεύθυνση των 1153 USD ήταν τεχνητή και ήρθε ακριβώς στην ημερομηνία λήξης των Options στο COMEX.

Αυτή την μέρα σχηματίστηκε ένα υψηλό, το οποίο δεν είναι ασυνήθιστο.

Στο δεύτερο διάγραμμα δείχνει την μακροπρόθεσμη εικόνα. Και εδώ πάλι, κρέμεται το κίτρινο μέταλλο μεταξύ στήριξης και αντίστασης. Μόνο μια διάσπαση της κόκκινης γραμμής θα δώσει ένα μακροπρόθεσμο σήμα. Μπορείτε να δείτε τον σχηματισμό καθοδικής σφήνας, η οποία δίνει συνήθως bullish signal.

Το αρνητικό στην υπόθεση είναι οι πωλήσεις όταν υπάρχει ανοδική διάσπαση της άνω πράσινης γραμμής. Τα μεταλλεία χρυσού πουλάνε την παραγωγή τους μόλις προσεγγίζεται η άνω γραμμή και αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον, διότι έχουν στεγνώσει από χρήμα. Στην μικρότερη εικόνα βλέπετε τον δείκτη Gold-Bugs, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα μεγαλύτερα αμερικάνικα ορυχεία.

Στις 21 Σεπτεμβρίου είχαμε ένα εποχιακό υψηλό, όπου τελείωσε σχεδόν τέλεια η αντίθετη κίνηση. Σήμερα βρίσκεται στην τελευταία (κόκκινη) γραμμή στήριξης.

Εάν παραβιαστεί τότε αναμένονται απώλειες τις τάξεως 30%, εάν η πρόβλεψη είναι σωστή θα οδηγήσει στις 77 μονάδες. Έτσι, αναμένουμε για τις επόμενες εβδομάδες συνέχεια της πτώσης για την ουγκιά του χρυσού.Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video